Zonder straf wapen inleveren in Hoorn

De Hoornse raad stemde unaniem in met een voorstel van De Realistische Partij om een lokale inleveractie te organiseren waar mensen wapens kunnen inleveren zonder daarvoor gestraft te worden. Dit in navolging van de gemeente Rotterdam.

Van 29 januari tot 3 februari 2019 liep in Rotterdam de succesvolle inleveractie ‘Van je wapen af zonder straf’. In totaal werden hier 260 wapens en 650 kilo munitie ingeleverd. De Realistische Partij diende samen met Fractie Tonnaer, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij VVD en de PvdA een motie in om ook in Hoorn een inleveractie te organiseren. Het is onbekend hoeveel illegale wapens er in Hoorn in omloop zijn, maar de indieners willen dat er op alle mogelijke manieren gewerkt wordt aan het uit de omloop halen van illegale wapens. Daarom riepen de fracties de burgemeester op om in overleg te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie en de raad hierover voor de zomer te informeren.

In de raad werden enkele kanttekeningen geplaatst over de manier van inleveren en vuurwapens die mogelijk bij misdrijven zijn gebruikt. De Realistische Partij benadrukte dat de protocollen vanuit Rotterdam hierin voorzien. Zowel burgemeester als de overige raadsfracties waren positief over het idee. De raad stemde unaniem in met de motie. Met vriendelijke groet,

Geef een reactie