WINKELLEEGSTAND MET HULP PROVINCIE AANGEPAKT

REGIO – Provincies gaan gemeenten actief ondersteunen in hun strijd tegen winkelleegstand. Ondersteuning bij het wegwerken van overcapaciteit, maar ook willen ze gemeenten in onderling overleg locaties voor winkels laten kiezen.
Winkelleegstand is een groeiend probleem voor gemeenten. Middenstanders trekken weg uit het centrum om zich bv. aan de periferie te vestigen in mega-malls of bedrijventerreinen.
In Westfriesland gaat het om sterk wisselende cijfers. Zo kent Medemblik een leegstand van slechts 3%, Enkhuizen 9%, Hoorn 15% en Drechterland daarentegen 0%. De winkelleegstand verdubbelde in 10 jaar tijd en bedraagt nu ruim 10 procent van het totale winkeloppervlak, zo blijkt uit onderzoek.
“Provincies werken in geval van leegstand niet meer mee aan de bouw van grootschalige winkelruimte”, aldus een gedeputeerde. “Waar leegstand is komen geen nieuwe winkels meer.”
Een mooi nieuw winkelcentrum kan een regio of stad een impuls geven. Menig wethouder, gedeputeerde en projectontwikkelaar heeft artist impressions laten maken en vergunningen verleend. Maar als in naburige regio’s datzelfde gebeurt en er geen goed overleg is, worden problemen juist verergerd.
De provincies gaan diverse pilots opstarten om hun doelen te verwezenlijken. Woensdag ondertekenen provinciebestuurders hierover overeenkomsten met minister Kamp. Bron: NOS.nl

Reacties