Werk aan de A7 kan sneller, maar blijft een hobbel

Er was goed nieuws, maar de werkzaamheden aan het A7-viaduct bij Purmerend die in 2024 gepland staan, worden nog steeds niet met open armen ontvangen. Dat bleek wel tijdens de informatiebijeenkomst bij Van der Laan in Zwaag, afgelopen donderdag. Harold Hansen van Rijkswaterstaat lichtte de werkzaamheden toe en beantwoordde vragen van ondernemers uit Westfriesland. 

Het was even slikken voor ondernemers in Westfriesland en Waterland, toen enkele weken geleden de aanbesteding voor de werkzaamheden aan het viaduct bij Purmerend openbaar werd gemaakt. Al maanden werd onder andere door ondernemers, gemeente en Rijkswaterstaat (RWS) gesproken over de werkzaamheden aan het viaduct, maar de uiteindelijke aanbesteding viel rauw op iedereens dak. De oorspronkelijke plannen gingen uit van een periode van 8 maanden, waarin slechts één rijbaan beschikbaar was in beide rijrichtingen op de A7. Dit zou een vertraging van 2 uur per dag meebrengen voor het verkeer dat dagelijks over deze weg rijdt. De WBG had al snel uitgerekend dat de maatschappelijke kosten in de miljoenen euro’s per dag lopen.

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘Binnen 2 dagen zaten wij, maar ook de Vereniging Ondernemers Waterland (VOWA) aan tafel met RWS. Na vele constructieve gesprekken is de aanbesteding aangepast. De werkzaamheden nemen nu nog maar 5 maanden in beslag, waarbij in de zomermaanden zal worden gewerkt. Ook is er een boeteclausule opgenomen voor het overschrijden van de deadline van 1 september. Wij zijn blij met de spoedprocedure, blij dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat het nu in de zomermaanden gebeurt.’

Werkzaamheden zijn noodzaak

Harold Hansen van RWS licht eerst de actuele situatie nog eens toe. ‘Uit onderzoek is gebleken dat het viaduct over het Noordhollands Kanaal niet aan de huidige constructieve veiligheidseisen voldoet. Uit berekeningen bleek dat de steunpunten versterkt moeten worden. Er is onvoldoende wapening en in de nok verkeerde wapening aangebracht. Het viaduct is nu niet stuk en er is nog geen schade, maar de constructie voldoet niet (meer). Gezien de verkeersintensiteit en de aslasten hebben we het maximale gewicht van vrachtverkeer dat over het viaduct kan al teruggebracht naar 30 ton, maar uiteindelijk moet de constructie gewoon zo snel mogelijk versterkt worden. De werkzaamheden zorgen voor een levensduurverlenging van 30 jaar.’

De planning voor 2024

Op dit moment is de planning dat er van 1 april tot 1 september in ploegendiensten gewerkt zal worden aan het viaduct. Hierbij wordt één werkvlak vrijgemaakt, waarbij het andere werkvlak (de andere rijbaan) zal worden aangepast met twee versmalde rijstroken per rijrichting. Zo kan de aannemer veilig en efficiënt werken op de andere baan. In deze periode mag het verkeer met maximaal 70 km per uur rijden in het werkgebied en geldt er, in ieder geval de eerste 2,5 maand een extra gewichtsbeperking van 25 ton. 1 september moet het werk af zijn. Wanneer dat niet lukt, heeft de aannemer te maken met een boeteclausule. De verkeerskundige werkperiode is tot 1 oktober, want daarna staan andere werkzaamheden gepland. Op dit moment kunnen aannemers intekenen op de aanbesteding. 20 december is de gunning en in de loop van januari wordt een meer gedetailleerde planning verwacht. 

Hansen: ‘Dit plan is niet zomaar tot stand gekomen. We hebben allerlei scenario’s bekeken, waarbij we steeds afwegingen hebben gemaakt tussen de belangen van het wegverkeer, maar ook dat van de omgeving. Er staan 3 tijdelijke afsluitingen van de hele weg gepland, die we het liefst ’s nachts of in de weekenden uitvoeren, maar die afhankelijk zijn van de capaciteit van de aannemer. Met de nieuwe situatie zal de vertraging ongeveer 40 minuten zijn, in plaats van 2 uur. Hierbij is het wel belangrijk dat verkeer dat er niet per se moet zijn in de spits, de weg ook mijdt. We zullen in de communicatie dan ook adviseren zoveel mogelijk thuis te werken en zoveel mogelijk een alternatieve route te kiezen. De A7 is een drukke weg met in de spits dagelijks files. Op een andere tijd gaan rijden of rijstroken verschuiven (3 in de drukste richting en 1 de andere kant op) gaat dat niet oplossen. Hiermee verschuif je het probleem alleen maar.’

Volop vragen

De ondernemers horen het plan geduldig aan, maar zitten ook vol vragen. Want waarom wordt er niet eerst een nieuw viaduct naast het huidige viaduct geplaatst? Hansen: ‘Dat zou te veel tijd in beslag nemen en strookt niet met de stikstofnormen. Het werk dat we nu gaan uitvoeren, valt onder onderhoud, waarvoor je geen vergunning hoeft aan te vragen. Een nieuw viaduct plaatsen vraagt een veel langer aanlooptraject, waarbij we de belasting van het huidige viaduct steeds verder moeten terugbrengen. Straks moet de A7 dicht voor vrachtverkeer en dat is absoluut niet wenselijk.’ Op de vraag of we voor dit project geen ontheffing van de stikstofmaatregelen kunnen krijgen is Hansen heel duidelijk: ‘Daar gaat RWS helaas niet over.’ Ondernemers zitten vanzelfsprekend niet te wachten op hinder, maar dat is eigenlijk niet te voorkomen. Deze optie is ‘de minst beroerde’. 

Hans-Peter Baars vult aan: ‘We zijn er nog niet. We proberen ook de politiek te beïnvloeden. Er zijn al Kamervragen gesteld door het CDA over dit onderwerp en tijdens het bezoek van demissionair minister Harbers van de VVD hebben we het viaduct ook nog ter sprake gebracht. Hij heeft persoonlijk toegezegd dat hij na de aanbesteding terugkomt om met ons te spreken over de situatie en dat hij betrokken zal blijven. Zo kijken we ook naar een incentive voor wanneer het werk sneller klaar is. Bij RWS is dat niet gebruikelijk, maar wij willen iedere manier om het werk te versnellen aangrijpen. Ook over dit onderwerp zullen we nog spreken met minister Harbers. Met andere dingen zullen we moeten dealen, zoals de stikstofproblematiek.’ 

Vertraging voorkomen

Een van de aanwezigen vraagt of er geen minder impactvolle aanpak is. Kan het werk niet langer duren, maar dan minder grootscheeps worden uitgevoerd? Hansen: ‘Er moeten boringen en betonwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gaat het meest efficiënt op één werkvlak. We zijn ons bewust van de druk op de weg. We hebben ook goed overleg gehad met de hulpdiensten en de Veiligheidsregio en die staan achter ons besluit. Voor vrachtverkeer staan we in contact met bergers om ervoor te zorgen dat sleepwagens paraat zijn voor wanneer dat nodig is. Zo voorkomen we extra vertraging op de versmalde rijstroken.’

Kees Koopman van het gelijknamige transportbedrijf vraagt waarom deze werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd met de afsluiting van de AC de Graafweg. Deze is nog dicht tot juni 2024. Hansen is hiervan niet op de hoogte en belooft zich hier nog in te verdiepen. Ook vraagt hij zich af of hij nog wel een vergunning kan krijgen voor breed transport over twee rijbanen tegelijk. Ook hier komt Hansen op terug. Veel verkeer zal worden omgeleid tijdens de werkzaamheden, onder andere via de oude E10. Wordt deze weg wel optimaal ingericht tijdens deze periode? En zijn de omleidingswegen wel bestand tegen zwaar verkeer? Hansen zegt toe dat hier goed om wordt gelet. Nog een goede vraag uit het publiek: ‘wordt er een overkapping geplaatst over de werkzaamheden? Regen kan een vertragend effect hebben op de werkzaamheden en het beton storten. Hier is niets over vastgelegd, maar als de aannemer hiervoor kiest, zal RWS dit alleen maar toejuichen. 

Het vervolg

Op dit moment is het wachten op de gunning, waarna het traject verder duidelijk zal worden. Hansen belooft nog terug te komen op een aantal van de gestelde vragen. Wanneer er meer bekend is over de werkzaamheden, worden de ondernemers daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.

Geef een reactie