”Welwonen ik ben je bitch niet!” Bloemenbuurt bewoners zijn oprecht boos op woningcorporatie Welwonen

(Persbericht) : Enkhuizen – Een ongelofelijk verhaal hier in Enkhuizen. Vele bewoners in de Bloemenbuurt zijn oprecht boos op woningcorporatie Welwonen. En dit is niet voor niets.

B & W heeft een Raadsvoorstel ingediend bij de gemeenteraadsleden. Vanavond, dinsdag 27-06-2023 gaat de gemeenteraad wellicht een positieve grondhouding aannemen om dit voorstel, wat volgens Welwonen en B & W in de initiatief fase zou zijn. Dit om uiteindelijk 74 goede woningen in de Bloemenbuurt te laten slopen. Een besluit wat niet alleen verstrekkende gevolgen heeft voor de reguliere en de toekomstige huurders, maar ook voor de gemeenschapskas.

Het verzwegen sloopbesluit van eind december 2017

Een sloopbesluit zou misschien begrijpelijk zijn als de procesvoeringen juist zouden zijn gegaan. Maar dat is het niet. De drie prestatiepartners Welwonen, B & W en de HAR verzwijgen alle drie dat Welwonen eind december 2017 het sloopbesluit alvast genomen heeft en in uitvoering heeft gebracht. Op 5 januari 2018 is het sloopbesluit van eind december 2017 aan de huurders medegedeeld. Dit was de eerste keer dat de huurders überhaupt over de plannen voor hun fases 2-4 zijn geinformeerd. Daarna is de eerste participatie voor de fases 2-4 begonnen. Dit wordt stelselmatig verzwegen, alsof het nooit bestaan heeft. Het sloopbesluitproces en de participatieproces en de huurdersvertegenwoordiging zijn duidelijk onjuist uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder het video.

Hoezo initiatieffase? – Het is al 6 jaar in uitvoeringsfase

Voor vele huurders is dit door Welwonen verzonnen sloopbesluit van eind december 2017 de harde werkelijkheid en meteen in uitvoeringsfase gebracht. 90% van de huurders van fase 2 zijn daarop onder druk en “alvast” zonder reden verplicht verhuisd. Velen weigeren dit, door de onjuiste uitvoering van de processen.

Er is voor dit sloopbesluit geen enkele participatie geweest, geen inspraakrecht vanaf aanvang van de plannen (2016), geen (toegezegde) draagvlakmeting en geen legitieme huurdersvertegenwoordiging HAR, want deze was pas eind 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het sloopbesluit van eind december 2017 is zonder toestemming van de RVC en zonder verklaring van geen bezwaar B &W genomen en zonder bouw-technische rapporten van die tijd genomen. De wijkwandeling e.d. in 2017 gingen over de al gesloopte fase 1. Dit is met bewijs aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Hierop wil B &W Enkhuizen de Gemeenteraad hun goedkeuring en medewerking aan geeft. De gemeenteraadsleden zijn allen geïnformeerd over de onrechtmatige gang van zaken. Ook is de Gemeenteraad geïnformeerd met betogen, bewijsstukken en een informatiesheet welke bewijzen dat Welwonen, B &W en de HAR onjuiste informatie verstrekken.

Onjuiste informatieverstrekking is voor de gemeenteraad Enkhuizen en B &W acceptabel. Of niet?

Echter, nu B &W en de Raadsleden ruim geinformeerd zijn dat er door Welwonen onjuiste informatie is verschaft en daarvan de bewijsstukken hebben gezien, is het de vraag of onze volksvertegenwoordigers rücksichtslos en blind Welwonen en B &W gaat volgen en gaan toestemmen. Of dat de Gemeenteraadsleden er eerst voor kiezen om een zorgvuldig en gedegen onderzoek te laten plegen voordat er maar überhaupt iets besloten wordt in deze kwestie.

Bij het ontbreken van de vereiste zorgvuldigheid en onderzoek (door een onafhankelijke partij) door B & W en de gemeenteraad, wordt in ieder geval de toekomst en de huurdersrechten van de reguliere huurders en de toekomstige huurders op het spel gezet! Maar ook het vertrouwen in de gemeente Enkhuizen. De burgers worden namelijk met hun instemming voor dit Raadsvoorstel in ernstige onveiligheid gebracht. Welwonen gaat de huurders dan nog meer onder druk zetten en onjuist informeren.

Vanavond zal uitwijzen of de gemeenteraad aan dit alles in beginsel aan meewerkt. Door toestemming op dit Raadsvoorstel te geven, zal dit tevens gezien worden als instemming van onze volksvertegenwoordigers dat woningcorporatie Welwonen op deze schofterige wijze de (toekomstige) huurders en de gemeenteraad mag blijven bedriegen en informatie mag achterhouden en verzinnen.

Vrijwel alle aan de gemeenteraad verstrekte informatie voor de fases 2-4 zijn van na het sloopbesluit van eind december 2017. En zijn dus niet van toepassing voor het besluit van de gemeenteraad.

Het wordt dan ook tijd dat Den Haag zich hiermee bemoeit.

Geef een reactie