Voortgang allianties Vitale dorpen Westwoud

Inwoners uit Westwoud hebben alweer een aantal successen behaald met hun initiatieven om wonen en leven in hun dorp zo prettig mogelijk te maken. Misschien is een Vitale dorpen-actie u ook opgevallen, zoals bijvoorbeeld de wandeling met nieuwe inwoners. Er gebeurt genoeg, maar dit is lang niet altijd zichtbaar voor iedereen. Sommige allianties vragen meer tijd en voorbereiding, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Tijd voor een nieuwe update.
Website Westwoud
Op de in april gelanceerde website van Westwoud kunnen verenigingen  hun agenda met elkaar en inwoners delen. U kunt eenvoudig uw eigen evenement in Westwoud toevoegen aan deze kalender. Op dit moment werkt de alliantie aan een koppeling met social media. Kijk voor meer informatie op www.westwoud.info.
Gastvrijdorp Westwoud
De alliantiegroep Gastvrij Westwoud heeft in september de eerste rondleiding door Westwoud gegeven voor nieuwe inwoners. Tien nieuwe inwoners hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om kennis te maken in de Schalm en daarna een informatieve wandeling door Westwoud te maken. Een geslaagde ochtend. In maart 2019 staat een nieuwe kennismaking op de planning.
Multifunctionele accommodatie (MFA) Westwoud
Voor de zomerperiode heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de visie op een MFA in Westwoud verder uit te werken tot concrete plannen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen, waaronder het schoolbestuur en de woningstichting, die aan zouden kunnen sluiten (bijvoorbeeld  kinderopvang). De alliantie MFA was hierbij betrokken. Er wordt een externe projectleider aangesteld  die samen met een projectgroep een concreet plan uitwerkt dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers en de betrokken partijen. Het plan wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens het verdere proces om te komen tot een multifunctionele accommodatie heeft de alliantie vooral een klankbordfunctie.
Starterswoningen Westwoud
De alliantie starterswoningen heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantal appartementen in het voormalige gebouw van Konst & van Polen. De alliantie heeft zich nu verbonden met de alliantie MFA Westwoud en denkt mee op het onderwerp woningbouw.
Omni(sport)vereniging Westwoud
De alliantie heeft gesprekken met betrokken verenigingen gevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt er gekeken naar de haalbaarheid van plannen. Zij gaan binnenkort weer met elkaar in overleg.
Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Hier leest u ook de resultaten en voortgang van de allianties in de andere Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de algemene brochure nog eens bekijken. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.

Geef een reactie