Veranderingen peuteropvang in 2018

Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen van Stichting Netwerk onder de Wet Kinderopvang. Er gelden dan voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde wettelijke regels. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. 

Eerder en langer naar de peuterspeelzaal

Vanaf 2018 zijn peuters in Hoorn vanaf 2 jaar welkom in de peuteropvang (was 2,5 jaar). Ze kunnen daar 6 uur per week naar toe (was 5,5 uur). Dit zijn twee ochtenden of middagen. Peuters met een risico op een (taal)achterstand kunnen er 12 uur per week terecht (was 10 uur). Zij kunnen vier ochtenden of middagen spelen en leren op de peuteropvang. Hiervoor is een indicatie van het consultatiebureau (GGD) nodig.

 

Gelijk inkomen, vergelijkbare kosten

Met de nieuwe wet verandert ook de betaling van de opvang. Iedere ouder met eenzelfde inkomen (werkend of niet) betaalt nagenoeg dezelfde bijdrage aan de opvang. Tweeverdieners hebben recht hebben op kinderopvangtoeslag, dus ook als hun kind(eren) naar de peuterspeelzaal gaan.

 

Hoe is de betaling geregeld?

Tweeverdieners of studerende ouders kunnen bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Hiermee krijgen ze een deel van de kosten van de opvang terug. Hoeveel men terugkrijgt, hangt af van het inkomen.

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen een eigen bijdrage aan de peuteropvang. Hoeveel men betaalt, hangt af van het inkomen. De rest van het kosten betaalt de gemeente aan de peuteropvang

 

Aanpak onderwijsachterstand

Standaard komen peuters twee ochtenden of middagen naar de peuterspeelzaal. Peuters met een risico op een (taal)achterstand komen vier ochtenden of middagen. Op de voorschoolse opvang kunnen ze spelenderwijs werken aan hun taalontwikkeling, voordat ze naar de basisschool gaan. De gemeente is verantwoordelijk voor het tegengaan van onderwijsachterstanden en betaalt deze twee extra dagdelen opvang.

 

Meer informatie

In de gemeente Hoorn is momenteel één aanbieder van peuterspeelzaalwerk, dat is Stichting Netwerk. Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal hebben deze week informatie ontvangen van Stichting Netwerk over de wijzigingen. Gaat uw kind in 2018 naar de peuteropvang? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de organisatie die de peuteropvang gaat verzorgen.

Reacties