Update Centrumplan Stede Broec

StedeBroec – Wat gaat er de komende tijd gebeuren rondom het centrum?
Bouwrijp maken westkant winkelcentrum Streekhof
Vanaf 3 september beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied Schaperstraat en omgeving ten behoeve van de uitbreiding winkelcentrum Streekhof en de parkeerplaats. Er wordt onder andere een nieuwe riolering aangelegd en aansluitingen gemaakt door de nutsbedrijven op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk.
Ook worden de bestaande bestrating aan de Schaperstraat en de weg met parkeerplaatsen direct achter het winkelcentrum verwijderd. Om al het bouwverkeer te kunnen faciliteren, wordt er tijdens de werkzaamheden een bouwweg aangelegd met ontsluiting op de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan. De definitieve nieuwe ontsluitingsweg wordt later aangelegd op een andere plek.
Sloop laatste woningen Schaperstraat
Op termijn zullen de drie resterende woningen aan de Schaperstraat gesloopt worden: nummer 6, 12 en 28. Voor het zover is, moet er eerst uitsluitsel komen van de RUD over het ecologisch onderzoek  in de woningen. Zijn er bijvoorbeeld beschermde vogelsoorten aanwezig? Woning nummer 12 zal als allerlaatste verwijderd worden omdat deze woning voorlopig nog wordt bewoond.
De werkzaamheden, die worden uitgevoerd door Oosterhof Holman, zullen naar verwachting begin december, uiterlijk 1 januari afgerond zijn.
Werkzaamheden Streekplein
Op het Streekplein worden de komende tijd enkele herstelwerkzaamheden verricht. De stenen onder de waterfontein zijn aan het verzakken. Hier zullen andere stenen geplaatst gaan worden die geschikter zijn voor deze plek. Daarnaast wordt er binnenkort een watertappunt van de PWN aangelegd zodat er altijd schoon drinkwater beschikbaar is op het plein.

Geef een reactie