Terugdringen vrachtverkeer Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker

Regio- Het college van Drechterland neemt stappen om het zware vrachtverkeer terug te dringen in de kernen Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker. Half november gaat de N23 Westfrisiaweg onder de Streekweg en de Binnenwijzend open. Het college is van plan vanaf 1 april 2019 in ieder geval geen vrachtverkeer meer toe te staan over de spoorwegovergang op de Nieuweweg in Hoogkarspel en over de spoorwegovergang op de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Om ook in Oosterblokker op dezelfde datum maatregelen in te kunnen laten gaan, wordt de komende maanden onderzoek uitgevoerd naar het vrachtverkeer in Oosterblokker. Dit alles is in lijn met het in april 2018 vastgestelde bestuursakkoord ‘Bouwen aan een vitaal Drechterland’, waarin is opgenomen dat na de ingebruikname van de Westfrisiaweg gekeken wordt hoe het vrachtverkeer in de kernen kan worden teruggedrongen.

Alternatieve route beschikbaar

Wethouder Jeroen Broeders: “Al sinds jaar en dag ondervinden bewoners in Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel overlast van doorgaand zwaar vrachtverkeer. Er is geluidsoverlast, stank, het voelt vaak onveilig, en oude huizen in de lintbebouwing kunnen schade oplopen door de trillingen van het zware vrachtverkeer. Tot nu toe was er eigenlijk geen alternatief voor dat verkeer. Zodra de nieuwe N23 in november in gebruik wordt genomen, is er echter een alternatieve route beschikbaar. We willen dan ook het doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit deze kernen. De drie wegen die nu worden gebruikt als noord-zuidverbinding zijn dorpswegen en niet bedoeld voor zwaar vrachtverkeer. Elke vrachtwagen die dan nog over onze kwetsbare dorpswegen rijdt, terwijl er een alternatieve route beschikbaar is, is er één te veel.”

Verbod vrachtverkeer Hoogkarspel en Westwoud per 1 april 2019

Het voornemen is om per 1 april 2019 de doorgang voor vrachtverkeer door Hoogkarspel (ter hoogte van de spoorwegovergang op de Nieuweweg) en door Westwoud (ter hoogte van de spoorwegovergang op de Dr. Wijtemalaan) onmogelijk te maken door een verbod voor vrachtverkeer in te stellen. Naar verwachting zal het gebruik van deze twee routes door vrachtverkeer na het openen van de Westfrisiaweg flink teruglopen. Om te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik blijft maken van de alternatieve routes is het voornemen deze doorgangen voor vrachtverkeer af te sluiten. Door de gekozen maatregel zijn nog steeds alle adressen in Hoogkarspel en Westwoud voor vrachtverkeer bereikbaar.

Onderzoek naar mogelijkheden terugdringen vrachtverkeer in Oosterblokker

Ook met betrekking tot het vrachtverkeer in Oosterblokker worden maatregelen overwogen. De situatie is daar echter fundamenteel anders dan in Hoogkarspel en Westwoud. De verwachting is dat het vrachtverkeer daar niet ernstig af zal nemen door de nieuwe Westfrisiaweg. Dit komt door de grote hoeveelheid bestemmingsverkeer van en naar bedrijventerrein Gildenweg, maar ook door het vrachtverkeer onder andere van, naar of tussen de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Zevenhuis.

Om na te gaan welk maatregelpakket voor Oosterblokker het meest wenselijke is, zal tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 onderzoek uitgevoerd worden naar de omvang van het vrachtverkeer via Oosterblokker. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zal in maart 2019 een besluit genomen kunnen worden. Per 1 april 2019 kan dan een samenhangende set met maatregelen voor het terugdringen van het vrachtverkeer in Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker van kracht worden.

Het eerder in laten gaan van de maatregelen in Westwoud en Hoogkarspel, vooruitlopend op de eventuele maatregelen in Oosterblokker is ongewenst vanwege het sluipverkeer wat dan via Oosterblokker zal gaan.

Geef een reactie