Subsidie voor bibliotheken Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een eenmalige subsidie toegekend voor het verbeteren en ontwikkelen van bibliotheken in Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen.  Deze subsidie draagt bij aan de verbetering van de maatschappelijke kansen voor iedereen en past bij een inclusieve samenleving. Stichting …

Subsidie voor bibliotheken Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen  Lees meer

Waterschap verleent klimaatsubsidie aan Hoorn Kersenboogerd

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan gemeente Hoorn €100.000 subsidie verleend voor de klimaatbestendige herinrichting van het centrumgebied van de Kersenboogerd. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling. Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie …

Waterschap verleent klimaatsubsidie aan Hoorn Kersenboogerd Lees meer