College stelt Programmabegroting 2023 vast

Enkhuizen – Het college van gemeente Enkhuizen heeft de Programmabegroting 2023 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Deze begroting voor 2023 is gebaseerd op de financiële kaders die in de Kaderbrief2023-2026 zijn opgenomen. De begroting laat een financiële ruimte zien van € 1.068.000 en is voor de jaren 2024 tot en met 2026 sluitend. Dat biedt ruimte voor de ambities uit het …

College stelt Programmabegroting 2023 vast Lees meer