Gerichte aanpak toezicht en handhaving komende jaren

Tweejarig plan toezicht en handhaving Toezicht en handhaving dragen bij aan een veilige, bereikbare en leefbare stad. Op basis van wettelijke kaders en gemeentelijke ambities voor de (kwaliteit van de) openbare ruimte, bouwen, brandveiligheid, milieu en sociale veiligheid worden de taken bepaald. Het coalitieakkoord, het programma Jeugd, Alcohol en Drugs, de Omgevingswet en de Veiligheidsambitie …

Gerichte aanpak toezicht en handhaving komende jaren Lees meer »