Speelterrein aan de Flosbeugel moet volledig gesaneerd in Enkhuizen

Het speelterrein aan de Flosbeugel in Enkhuizen moet volledig gesaneerd worden. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Op het terrein van de voormalige noodschool is na de herinrichting naast puin en stenen ook asbest gevonden.

Na de brand van school Het Driespan is op het terrein aan de Flosbeugel een tijdelijke noodschool geplaatst. Het terrein kon na de sloop van de noodschool weer worden ingericht als speelterrein. De grond die bij het plaatsen van de noodschool werd uitgegraven, is bij herinrichting van het terrein verspreid over de aangebrachte schone grond.

Bodemonderzoek
Na de vondst van puin en stenen in de bovenste grondlaag is het speelterrein afgezet en is een onderzoek gestart. Uit het bodemonderzoek door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (ODNHN) en de GGD blijkt dat er ook een kleine hoeveelheid asbest in de grond zit. Volgens de GGD is de gevonden hoeveelheid asbest zo gering dat dit geen gevaar vormt voor de gezondheid.

Saneren
Omdat het terrein is bestemd als speelterrein gelden hiervoor in Enkhuizen strenge veiligheidseisen. De gemeente hanteert hiervoor de zogenaamde ‘nulnorm’. Dit betekent dat er geen enkele vervuiling in de grond aanwezig mag zijn. Dat geldt ook voor het terrein aan de Flosbeugel.Om de vervuiling op het terrein aan te pakken zijn verschillende maatregelen mogelijk. Een van de maatregelen is het saneren van het hele terrein waarbij de grondlaag met daarin het puin, stenen en asbest wordt verwijderd. 

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad besluit welke maatregelen de gemeente neemt om te zorgen voor een veilig speelterrein. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het terrein aan de Flosbeugel helemaal te saneren. Dit kost € 90.000. Op 6 december wordt dit onderwerp besproken in de commissie Bestuur, openbare orde en veiligheid, erfgoed en grondgebied. De gemeenteraad neemt op 20 december een besluit over de sanering.

Afhankelijk de maatregelen en de aanbesteding van het werk, verwacht de gemeente dat het speelterrein voor de zomervakantie van 2023 weer open kan.

Geef een reactie