SED-gemeenten en JongerenAdviesRaad (JAR) geven samen een stem aan jongeren

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) zijn eind 2022 benaderd door een actieve groep jongeren die graag als zelfstandige JongerenAdviesRaad (JAR) voor de SED-gemeenten aan de slag willen. Het doel; de stem van alle jongeren uit de drie gemeenten laten horen én laten meetellen. Om de samenwerking vorm te geven zijn samenwerkingsafspraken opgesteld. Met de ondertekening hiervan op 9 mei jl. door de leden van de JAR en de drie portefeuillehouders Burgerparticipatie is de samenwerking officieel van start gegaan. 

De gemeenten vinden dat de participatie en vertegenwoordiging van jongeren binnen de (lokale) politiek meer aandacht verdient. Zij worden met de bestaande (vergader)structuren en participatieprocessen nu niet, of moeilijk, bereikt door beleidsmakers en politici. De SED-gemeenten willen jongeren juist proactief betrekken bij de lokale politiek en bij maatschappelijke vraagstukken die hen raken. Daarom is jongerenparticipatie een van de ambities die zij in hun college uitvoeringsprogramma (CUP) hebben opgenomen. Het initiatief van de jongeren voor een jongerenadviesraad sluit goed aan op deze ambitie.

“We zitten als gemeenten in een luxepositie, deze jongeren hebben namelijk zélf bij ons alle drie aangeklopt. De definitie van participatie, actief meedoen, hebben zij volledig op het netvlies”, aldus Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen. “En zij hebben groot gelijk”, vult wethouder gemeente Drechterland Simone Visser – Botman aan, “Als gemeenten willen wij heel graag sámen met jongeren aan de slag met thema’s waar zij zich zeer betrokken bij voelen zoals wonen en dat iedereen kan meedoen in de samenleving.” Volgens Ronald Wortelboer, burgemeester van gemeente Stede Broec, is het hoog tijd om jongeren te betrekken bij vraagstukken waar de gemeenten aan werken: “Geweldig om te zien hoe sociaal betrokken deze groep jongeren is. Wij gaan graag de samenwerking met ze aan en zijn nieuwsgierig te zien hoe de invloed van hun stem door gaat werken in toekomstig beleid en besluiten.”

In gesprek mét en niet óver jongeren

De JAR heeft het doel om aan te sluiten bij de behoeften van jongeren in de SED-gemeenten en door brede participatie bij te dragen aan zo inclusief mogelijk beleid. De plannen zijn ambitieus. De JAR wil zelfstandig, gevraagd én ongevraagd, een bijdrage leveren op thema’s als leefbaarheid/ wonen, inclusiviteit, hulpverlening, waardering voor jongeren en veiligheid. Daarnaast gaan ze graag met de gemeenten in gesprek om op te halen waarop de visie van jongeren (nog meer) gewenst is. 

De jonge initiatiefnemers kwamen na een debatavond met raadsleden in maart 2022 tot de conclusie dat de stem van jongeren nog altijd ondervertegenwoordigd is in onze democratie. En dat terwijl de keuzes en besluiten vanuit de gemeenten nu, grote invloed heeft op de leefwereld van de jongeren in de (nabije) toekomst. Daarop besloten zij dan ook een jongeren adviesraad op te richten. De afgelopen tijd hebben zij debatten georganiseerd op de drie middelbare scholen in de gemeenten om het bewustzijn rond maatschappelijke onderwerpen te vergroten. Momenteel richtten ze zich op een advies rond het skate-eiland in Enkhuizen en denken ze mee over een advies over beschermd wonen.

Contact met doelgroep

De JAR wil blijvend zichtbaar zijn op de scholen, debatten organiseren en voorlichtingslessen geven om de democratische betrokkenheid onder jongeren te vergroten. Via Instagram (@jongerenraadwestfriesland), discord, thema-avonden en schoolbezoeken communiceren zij met hun doelgroep. Om de stem van de lokale jongeren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen wordt een jongerenpanel opgericht bestaande uit vijftig jongeren die representatief zijn voor de samenleving in de drie gemeenten. Aan dit panel kunnen onderzoeksvragen en stellingen worden voorgelegd. Zo kan de JAR adviezen afstemmen die zij richting de gemeenten willen sturen, informatie ophalen en goed inspelen op actuele kwesties. 

JAR-voorzitter Jurre Koopman: “We staan te popelen om bij te dragen en mee te denken. We willen niet alleen meepraten over zaken die ons nu direct aangaan, maar juist ook over kwesties waarbij wij moeten leven met de gevolgen van beslissingen die nu worden genomen. Jongerenparticipatie is niet alleen een recht, maar ook een plicht voor de toekomst van onze samenleving.”

Nieuwe leden zijn welkom!

De JongerenAdviesRaad bestaat op dit moment uit 9 sociaal betrokken jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Er is nog plek voor nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de JAR via een mail naar: contact.jongerenadviesraadwf@gmail.com. Voorwaarde voor deelname is dat je woont in gemeente Stede Broec, Enkhuizen óf Drechterland en tussen de 12 en 25 jaar oud bent.

Geef een reactie