RUBBER IN KUNSTGRASVELDEN GEVAARLIJK OF NIET

HOORN – In Hoorn word ook rubberinfill op de zeven kunstgrasvoetbalvelden gebruikt.
Bij de keuze om dit materiaal in Hoorn te gebruiken is het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidend geweest. In 2006 stelde het RIVM dat er van sporten op kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubberinfill geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn.
Het RIVM heeft haar standpunt in de afgelopen jaren hierover niet bijgesteld. Wel gaat de gemeente Hoorn bij nieuw aan te leggen velden in 2017 naar een alternatief uitkijken.

Reacties