RSS Wie wordt de nieuwe burgemeester van Koggenland?

Het aangekondigde vertrek van burgemeester Posthumus betekent dat de gemeente Koggenland op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Een nieuwe burgemeester is er niet zomaar, het proces daar naartoe duurt ruim zes maanden.

Profielschets

In de profielschets is vastgelegd wat voor burgemeester we precies zoeken. De profielschets is op 10 oktober besproken in de gemeenteraad in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning (CdK), de heer Remkes. De vacature is vervolgens op 18 oktober opengesteld.

Het proces op hoofdlijnen

In het proces dat nu gaat lopen, vervult een afvaardiging van de gemeenteraad (de vertrouwenscommissie), de Commissaris van de Koning, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Koning een rol. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:

  • De Commissaris van de Koning selecteert een aantal kandidaten dat voldoet aan de profielschets;
  • Een afvaardiging van de gemeenteraad voert de sollicitatiegesprekken;
  • De beste twee kandidaten worden besproken in de gemeenteraad. Dit gebeurt in een besloten vergadering;
  • De gemeenteraad beveelt vervolgens twee kandidaten aan. De kandidaat die op nummer 1 staat, moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Alleen deze naam wordt bekend gemaakt;
  • De Commissaris van de Koning stuurt deze aanbeveling met zijn advies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert ook nog een gesprek met de kandidaat. Uiteindelijk draagt de Minister de kandidaat voor aan de Koning, die de burgemeester benoemt.
  • De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester in de gemeente Koggenland tijdens een openbare vergadering.

In april heeft u dus waarschijnlijk een nieuwe burgemeester. Natuurlijk neemt burgemeester Posthumus voor die tijd afscheid van u. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie

Check de pagina www.koggenland.nl/burgemeestergezocht’ op onze website voor meer informatie.

Geef een reactie