Resultaten onafhankelijk milieukundig onderzoek voormalige stortplaats Westwoud bekend

Afgelopen mei-juni heeft Terrascan in opdracht van Afvalbeheer Westfriesland (ABWF, voormalig CAW) een onafhankelijk milieukundig onderzoek uitgevoerd. Het rapport van Terrascan geeft geen indicatie van uittreding van stoffen die verbonden kunnen worden aan de aanwezigheid van staalslakken. Met dit resultaat hoopt het ABWF de zorgen over de eventuele aanwezigheid van staalslakken weg te nemen.

Aanleiding onafhankelijk onderzoek

Stichting Ouderennetwerk Westfriesland had zorgen en/of vermoedens dat er in het verleden mogelijk staalslakken gebruikt zijn in de stort. Aanleiding van de zorgen bij de Stichting Ouderennetwerk Westfriesland is een mogelijke relatie tussen schadelijke stoffen en het aantal sterfgevallen aan kanker in de omgeving van de vuilstort. Ook in de raden van Drechterland en Enkhuizen zijn het afgelopen jaar vragen gesteld over de eventuele aanwezigheid van staalslakken. Het ABWF heeft eerder onderzoek uitgevoerd, maar in goed overleg afgesproken om een nieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen. Een milieukundig onderzoek dat zich focust op eventuele uittredende stoffen.

Geen indicatie

De opdracht voor het onafhankelijke onderzoek is gegeven aanTerrascan. In de maanden mei en juni 2021 hebben zij een monitoring uitgevoerd. Tijdens deze monitoring is gekeken naar verschillende stoffen in het oppervlaktewater, slib en grondwater van het direct aan de stortplaats grenzende gebied. Het rapport van Terrascan geeft geen indicatie van uittreding van stoffen die verbonden kunnen worden aan de aanwezigheid van staalslakken. Helemaal uitsluiten van staalslakken op een dieper bodemniveau is daarbij niet mogelijk. Timo Linting (secretaris ABWF) licht dit toe: ”Helemaal achterhalen kunnen we dat niet meer, maar met dit onderzoek kunnen we er gerust op zijn dat eventuele schadelijke stoffen die te maken hebben met staalslakken zich niet verspreiden naar de omgeving.”

Tevreden met proces

Willem Bakker reageert namens Stichting Oudernetwerk Westfriesland op de resultaten van het ondrezoek: “Samen met de SP in West-Friesland maakten we ons al langer zorgen. Wij vinden het een goede zaak dat er onafhankelijk onderzoek is gedaan in opdracht van het ABWF. Naar aanleiding hiervankunnen we verder kijken”. Ook Jeroen Broeders, algemeen bestuurslid ABWF en wethouder gemeente Drechterland, is tevreden: “De Westfriese gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vuilstort. Op deze wijze willen we laten zien dat we de zorgen van onze inwoners serieus nemen.”

Vervolgplan

In het onderzoek is nu ook de aanwezigheid van de stof PFAS onderzocht. Hiervan zijn de gevonden waarden in het grond- en oppervlakte water hoger dan de streefwaarden. Hoewel dit volgens het rapport niet tot acute milieu- en humane risico’s leidt, is vervolgonderzoek wenselijk. Het ABWF overlegt inmiddels over het inzetten van dit vervolgonderzoek. Daarbijwerkt het ABWF samen met Bodemzorg en Terrascan aan een vervolgplan.

Reacties

%d bloggers liken dit: