Raadscommissie bespreekt uitkomsten Stadsgesprekken

Hoorn – Op donderdag 7 oktober bespreekt de algemene raadscommissie de uitkomsten en het vervolg van de Stadsgesprekken over inclusie, uitsluiting en het koloniale- en slavernijverleden. Het college van B en W stelt voor om in 2022 eerst het inclusiebeleid te actualiseren en concreter te maken, na de zomer van 2022 een apart gesprek te voeren en besluit te nemen over het standbeeld van J.P. Coen en daarna een vervolgseizoen van de Stadsgesprekken over inclusie en uitsluiting te organiseren.

Seizoen 1 Stadsgesprekken

Naar aanleiding van discussies over racisme en discriminatie en de demonstraties voor en tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen besloot het stadsbestuur van Hoorn om met de stad in gesprek te gaan. ‘Niet alleen over J.P. Coen, maar ook over hoe wij samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan.’ In het tweede kwartaal van 2021 organiseerde de gemeente deze stadsgesprekken, in samenwerking met bureau TwynstraGudde. De Stadsgesprekken hadden de opzet van een luisterseizoen, met verschillende afleveringen; 5 podcastafleveringen met straatgesprekken, 3 talkshows met ingelote bewoners en partnerorganisaties en 7 vlogafleveringen van inwoners met ideeën voor een inclusiever Hoorn in de toekomst. De afleveringen zijn te vinden op www.vooreenmooiestad.nl/stadsgesprekken.

Onderzoek

Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat 1 op de 5 personen in Hoorn te maken heeft gekregen met discriminatie. Het gaat dan om situaties waarbij zij niet gelijkwaardig werden behandeld of te maken kregen met discriminerende opmerkingen of schelden. Van de 19 procent van de mensen in Hoorn die discriminatie hebben ervaren, ervaren zeven op de tien mensen grote gevolgen hiervan; 1 op de 3 ervaart ernstige negatieve gevolgen (zoals angst en stress) en vermijd personen en locaties om die reden. De persoonlijke impact van discriminatie en uitsluiting is dus groot. Daarbij komt ook naar voren dat maar 17 procent van hen hiervan melding maken.

Advies

Op basis van dit onderzoek en de Stadsgesprekken adviseert bureau TwynstraGudde om eerst het inclusiebeleid te actualiseren en concreter te maken, daarna met elkaar en met de stad een apart gesprek te voeren en een besluit te nemen over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en vervolgens een vervolg op seizoen 1 van de Stadsgesprekken over inclusie en uitsluiting te organiseren. Het college kan zich vinden in deze adviezen. De eerste stap is bedoeld om concreter vast te leggen wat je als stad wilt bereiken en waar je als stadsbestuur ook aanspreekbaar op bent. Het aparte gesprek en een besluit over het standbeeld van Coen is volgens het college nodig om uit de doorsudderende discussie te komen. Daarna is er ook meer ruimte voor het gesprek over inclusie en discriminatie.

Raadscommissie

De raadscommissie bespreekt het onderzoek van I&O Research, het rapport van TwynstraGudde en de adviezen die hieruit volgen op donderdag 7 oktober om 20:00 uur. De vergadering is live bij te wonen of via een livestream op www.hoorn.nl/raad te volgen en later terug te kijken. Bij de vergadering staan ook het voorstel met bijlagen (I&O onderzoek en rapport TwynstraGudde).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.