Raadsbreed akkoord definitief vastgesteld

Enkhuizen – Op dinsdag 10 juli heeft de gemeenteraad van Enkhuizen het raadsbreed akkoord vastgesteld, bestaande uit twee delen. Deel één bestaat uit een beschrijving van het systeem van een raadsbrede agenda gevolgd door concrete stappen en afspraken. Deel twee is een raadsagenda met daarin de maatschappelijke thema’s die de komende raadsperiode worden opgepakt.
Waarnemend burgemeester Albertine van Vliet – Kuiper: ¨De partijen hebben het aangedurfd om het anders aan te pakken. Heel belangrijk is dat in de voorbereiding uitvoerig is besproken hoe de samenwerking er precies uit ziet de komende raadsperiode. Alle uitgangspunten en afspraken hierover zijn vastgelegd in deel één van het akkoord. Samen met de thema´s van de raadsagenda kunnen we nu aan de slag.¨
Wat is het verschil tussen een raadsbreed akkoord en een coalitieakkoord?
Bij een raadsbreed akkoord is er geen coalitie of oppositie. De wethouder kan bij een raadsbreed akkoord niet meer standaard op een coalitiemeerderheid rekenen; hij of zij moet zijn best doen om draagvlak te vinden binnen de raad.
Welke wethouders worden benoemd?
Dat is nog niet bekend. De eerste stap was om het raadsbreed akkoord vast te stellen. De volgende stap is om te beoordelen welke kwaliteiten beoogd wethouders moeten hebben. Daarna kan selectie en benoeming van wethouders plaatsvinden.

Geef een reactie