Raad van Stede Broec wil naar de provincie stappen

De gemeenteraad van Stede Broec wil dat het College naar de provincie Noord-Holland gaat om snel maatregelen te nemen. Zij willen een oplossing voor de groeiende overlast van de N307 voor bewoners van de wijk Broekerschans. Alle partijen ondersteunden dit voorstel van het CDA, behalve de VVD, die het een ‘onrealistische’ zet vond.

Sinds de vernieuwde Westfrisiaweg geopend is ervaren de bewoners van de wijk bij Broekerhaven veel meer overlast van de N307. De weg loopt pal langs Broekerschans, waar het verkeer flink is toegenomen. De huidige oude geluidsschermen zijn niet meer voldoende.

In een door alle partijen, behalve de VVD Stede Broec, ingediende en ondersteunde motie wordt het College gevraagd met de provincie in gesprek te gaan. De politiek wil dat snel op locatie geluidsmetingen plaats gaan vinden. Tevens moeten door fijnstofmetingen eventuele gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht.

De raad van Stede Broec ziet de motie als houvast voor het College, dat voor de bewoners dit probleem dringend bij de provincie moet neerleggen. Die is aan zet, want zij is wegbeheerder. De motie vraagt ook aan wethouder Nootebos (PvdA) om de motie onder de aandacht te brengen bij de Gedeputeerden en de Provinciale Staten, maar ook bij het College van buurgemeente Drechterland en het Hoogheemraadschap, over wiens dijk de weg loopt. De gemeente kan zelf niets ondernemen, want zij heeft geen zeggenschap over de provinciale weg.

Geluidsschermen

En heeft het wel zin om richting de provincie actie te ondernemen om geluidsschermen te krijgen langs de N307 ter hoogte van Bovenkarspel, waar de woningen dicht op de weg staan? De politiek van Stede Broec vindt van wel, zo bleek donderdagavond, behalve de VVD Stede Broec.

VVD’er Ton Schuitemaker had zo zijn twijfels. Hij vond de motie, waarin het college wordt aangespoord, ’onrealistisch’. “Dit heeft geen kans van slagen. Er zijn in de provincie wegen waar de overlast erger is, nergens komen geluidswallen. Alleen fluisterasfalt, en dat ligt hier al. We geven onze inwoners valse hoop.”

Geen uitgemaakte zaak

Schuitemaker vroeg zich af of Stede Broec straks denkt langs de hele gemeente geluidsschermen te plaatsen “Want dat moet je dan ook voor de rest van de huishoudens doen, zij ervaren dezelfde overlast.” De wethouder ‘omarmde’ de motie en was meer dan bereid om met de provincie het gesprek aan te gaan. Waarbij hij richting de talrijk aanwezige bewoners wel waarschuwde dat dit ’geen uitgemaakte zaak’ is.

“Wij zijn van mening dat deze motie steunen onrealistisch is. De provincie gaat niets doen, ook als de wethouder gaat aankloppen bij de provincie. Wat gaan we doen als de provincie niet mee wilt werken aan een oplossing? We hebben dan al blijk gegeven dat de raad het eens is met de bewoners van de Broekerschans. Gaan we dan zeggen ‘jammer, maar een geluidscherm is voor de gemeente te duur’?”, zegt VVD-voorman Martien Krijger.

Geef een reactie