Raad Hoorn wil sluiting gevangenis voorkomen

Hoorn – De raad van Hoorn wil er alles aan doen om de sluiting van de gevangenis te voorkomen. Als sluiting onvermijdelijk is, wil de raad bij de regering aandringen op compensatie van de werkgelegenheid.
Op 22 juni maakte het Kabinet bekend de gevangenis in Zwaag te gaan sluiten. Dit vanwege overcapaciteit in Nederlandse gevangenissen.
De fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn, Christen Unie, PvdA, CDA, Hoorns Belang, D66, Sociaal Hoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en VVD dienden samen een motie in. Hierin vragen zij het college om de ongerustheid en verbazing van de gemeenteraad over de voorgenomen sluiting en de gevolgen voor het personeel en de regio zo snel mogelijk in een brief aan de minister over te brengen.
Ook wil de raad dat het college van B en W er alles aan doet om sluiting van de Penitentiaire Inrichting in Zwaag te voorkomen. Als sluiting toch onvermijdelijk blijkt, dan wil de raad dat het college bij het Rijk aandringt op compensatie van de werkgelegenheid.
De motie werd ook nog gesteund door mevrouw Kusters van GroenLinks. De Realistische Partij en de heren Verdonk en Drommel en mevrouw Tillema van GroenLinks stemden tegen deze motie.

Geef een reactie