Raad Hoorn pleit voor regionale traineepool

De Hoornse raad stemde in met een motie om in regionaal verband met de 7 Westfriese gemeenten, uitvoeringsdiensten en gemeenschappelijke regelingen te verkennen of het mogelijk is om een regionale traineepool in het leven te roepen. Dit om jongeren te helpen zich te ontwikkelen en hen ook aan de regio te binden.

De VVD diende samen met GroenLinks, D66, De Realistische Partij, CDA, ChristenUnie, Hoorn Lokaal en PvdA een voorstel in om te verkennen of er een regionale traineepool kan komen. Deze zou dan bedoeld zijn voor de 7 Westfriese gemeenten, de uitvoeringsdiensten en de gemeenschappelijke regelingen.

Jongeren aan regio binden

Dd partijen vinden traineeships van onschatbare waarde voor de organisaties, om zo de eigen ‘kweekvijver’ te vullen en jongeren te enthousiasmeren voor de verschillende specialismen binnen de organisaties. Daarbij vinden de partijen het belangrijk om jongeren aan de regio te binden en hun kennis en expertise in te zetten in de regio.

Wethouder Bashara was positief over het idee. Hij zegde toe de wens van de raad in te brengen bij de verschillende organisaties en de raad te informeren over die gesprekken.

De raad nam het voorstel aan met tegenstemmen van Fractie Tonnaer, VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij.

Geef een reactie