25 maart 2023

Raad betrekt burgerinitiatief verplaatsing Coen in stadsgesprekken

Hoorn – Op dinsdag 15 september besloot de Hoornse raad unaniem om het burgerinitiatief voor de verplaatsing van het standbeeld van Jan Pietserszoon Coen te betrekken bij het eerder aangekondigde stadsgesprek.

Het burgerinitiatief werd met steun van 64 inwoners uit Hoorn en 1799 steunbetuigingen vanuit een online petitie voorgelegd aan de raad. De initiatiefnemers willen dat de raad beslist het standbeeld van J.P. Coen te verplaatsen van de Roode Steen naar een plaats die geschikt is voor educatieve doeleinden. Ook willen zij dat er een monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van in het bijzonder de Banda-eilanden.

De initiatiefnemers zeggen de geschiedenis niet te willen uitwissen. De prominente plek in het centrum van de stad, op een voetstuk, is volgens hen echter vooral een symbool is van verering van Coen, terwijl er onder zijn leiding duizenden mensen zijn geofferd, om deze rijkdom te verkrijgen. Dat wordt volgens de initiatiefnemers als provocerend ervaren, wat een goed gesprek in de weg staat. Het voorstel is daarom om het standbeeld te behouden, maar te verplaatsen naar een plek waar de kennis over de geschiedenis gedeeld kan blijven. Als voorbeeld noemen zij het Westfries Museum. Op de huidige plek zou dan een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers geplaatst kunnen worden.

De raad besloot het burgerinitiatief niet inhoudelijk te behandelen. Belangrijkste reden is dat het stadsbestuur na de demonstraties over het standbeeld van Coen besloot om een open en breed stadsgesprek te organiseren. Niet alleen over Coen, maar ook over hoe wij met elkaar samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan.  Vooraf een besluit nemen zou dit open gesprek in de weg staan. Daarom besloot de raad om het burgerinitiatief te betrekken bij het stadsgesprek, dat dit jaar nog moet gaan plaatsvinden.

Geef een reactie