Raad besluit over maatregelen huisvesting spoedzoekers

Hoorn- De Hoornse raad heeft jongeren van 18 tot 23 en ouders uit een locatiebreuk aangewezen als potentiële spoedzoekers, die in Hoorn met voorrang een huis moeten kunnen krijgen. Spoedzoekers moeten aantoonbaar dringend een woning nodig hebben en niet zelf aan een woning kunnen komen. De raad heeft de middenhuurgrens als inkomensgrens gesteld en wil dat woningcorporatie Intermaris maandelijks een aantal woningen vrijhoudt voor spoedzoekers.

 

Na de verkiezingen maakten coalitiepartijen VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn bekend zij niet verder te willen met het idee om tijdelijkeflexwoningen te bouwen in de Bangert en Oosterpolder en de Nieuwe Steen. Daarna sprak de gemeenteraad meerdere malen over de noodzaak van snelle oplossingen voor de huisvesting van spoedzoekers. 

 

Spoedzoekers

In oktober presenteerde het college van B en W een voorstel om te bepalen welke mensen nu onder de definitie ‘spoedzoeker’ vallen. Dit omdat er voor verschillende groepen al bestaande afsprakenzijn, zoals voor statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. De groepen waarvoor nog geen oplossing is zijn volgens het college jongeren tussen de 18 en 21 jaar, of ouders uit een relatiebreuk met co-ouderschap. Voorwaarden zijn onder meer dat mensen aantoonbaar dringend hulp nodig hebben bij het vinden van een woning, niet in aanmerking komen voor urgentie en niet (lang genoeg) staan ingeschreven voor een huurwoning.

 

De raad stemde unaniem in met een amendement om deze definitie te verruimen. Dit betekent dat jongeren van 18 tot 23 jaar (ipv 21 jaar) en ook ouders uit een relatiebreuk zónder co-ouderschap spoedzoekers kunnen zijn. Ook besloot de raad dat spoedzoekers een inkomen mogen hebben tot maximaal de grens voor middenhuur(ipv sociale huurgrens). 

 

Maatregelen

Afgezien van de PvdA, VOCHoorn en de heer Breukervan de Hoornse Onafhankelijke Partij stemde de raad in met de voorgestelde oplossingen. Korte termijnoplossingen zijn onder meer woningdelen, tijdelijke huurcontracten en het bevorderen van doorstroming en het tegengaan van scheefhuur. Voor de middellange termijn wil de gemeente Hoorn in de regio samenwerkenaan oplossingen. Dit zijn onder meer extra sociale woningbouw, het aanpassen van de regionale urgentieregeling en een nieuwe manier van het toewijzen van woningen. Tot slot zet de gemeente Hoorn volop in op de versnelling van de woningbouwproductie.

 

Met uitzondering van VOCHoorn en de heer Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij stemde de raad in met een verzoek van de VVD, GroenLinks, Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer en D66 aan het college om met Intermaris voor de periode van twee jaar een aantal woningen af te spreken dat maandelijks aan spoedzoekers kan worden toegewezen. Daarnaast wil de raad per kwartaal horen hoe het met de huisvesting van spoedzoekers gaat. Wethouder Marjon van der Ven verwacht dat Intermaris vanaf begin 2019 de eerste spoedzoekers aan een woning kan helpen.

Geef een reactie