PRESENTATIE RESULTATEN OPGRAVINGEN WESTFRISIAWEG

REGIO – Archeoloog/projectleider Wouter Roessingh presenteert 11 mei tijdens een lezing in het Castricummer Huis van Hilde de eerste resultaten van het onderzoek langs het tracé van de N23-Westfrisiaweg, waar spectaculaire vondsten werden gedaan.

Bij de opgraving van 25 hectare rond Hoogkarspel is een groot aantal boerderijen, sloten en enkele grafstructuren ontdekt. Het oostelijk deel van West-Friesland moet van ca. 1600 tot 800 v. Chr. een aantrekkelijk gebied zijn geweest om in te wonen.

Roessingh gaat tijdens zijn lezing uitvoerig in op oa. de manier waarop boeren in die tijd het landschap vormgaven, de ontdekte grafstructuren en het nederzettingssysteem. De lezing (20.00 – 22.00 uur) kost 12,50 pp. Inschrijven via: huisvanhilde.nl.

Bron: WEEFF.nl

Reacties