Pleegzorg Nederland zoekt ‘supergewone pleegouders’

Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. De kinderen leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen. Maar pleegzorg is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het is een bijzondere vorm van jeugdhulp. Met gewoon bedoelen we ook dat pleegouders geen bijzondere dingen hoeven te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg!
Pleegkinderen regio Westfriesland
In West-Friesland wachten zo’n 12 kinderen op een plek in een pleeggezin. Voor 5 van hen wordt een deeltijd pleeggezin gezocht. Zoals voor Anne (4) en haar zusje Lizze (bijna 3) voor wie pleegzorg een pleeggezin zoekt in de omgeving van Enkhuizen waar ze een weekend in de maand kunnen logeren. Of voor Alex (net 7) en Diane (bijna 5) voor om het weekend. Het liefst met een tuin want dat hebben ze thuis niet. Voor 6 kinderen uit regio West-Friesland zoekt pleegzorg een fulltime pleeggezin.
Begeleiding
In de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec samen wonen ongeveer 60 pleeggezinnen. Startende pleegouders kunnen een beroep doen op een buddy pleegouder: een ervaren pleegouder bij wie ze terecht kunnen met vragen. En natuurlijk ontvangen pleegouders training, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de pleegzorgorganisatie waaraan ze verbonden zijn.
Ervaringsverhalen
Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel pleegouders als pleegkinderen. Een eerlijke kijk op de realiteit, met mooie verhalen. Wilt u meer informatie over pleegouder worden, of een informatiebijeenkomst bijwonen? Kijk dan op www.pleegzorg.nl

Geef een reactie