Onderzoek naar lood in bodem op speelplekken

Regio – Binnenkort laat de provincie Noord-Holland onderzoek uitvoeren naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen. Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten.

Locaties
Door de eeuwen heen heeft de mens vaak met lood gewerkt, hierdoor kunnen verhoogde loodgehalten in de bodem voorkomen. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken deze gebieden gemarkeerd.

In de gebieden zijn de speellocaties in kaart gebracht, zoals openbare speeltuinen en speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang. Bij alle locaties is gekeken of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Voor speellocaties die volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels is geen onderzoek nodig. In totaal worden er in Westfriesland 366 speelplekken onderzocht, waarvan 45 in Enkhuizen.

Resultaten
De provincie verwacht in het 2e kwartaal van 2019 de resultaten van de onderzoeken. Alleen op die locaties waar te veel looddeeltjes zijn aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanbrengen van gras of tegels of het vervangen van de grond door een schone laag.

Wat kunt u zelf doen?
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit en de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen.

Meer informatie en tips leest u op: www.enkhuizen.nl/loodwww.rudnhn.nl en www.ggdhollandsnoorden.nl.

Geef een reactie