ONDERZOEK DOORSTROMING PROVINCIALEWEG

HOORN – Hoorn moet snel aan de slag met de turborotonde, blijkt uit een onderzoek naar de doorstroming op de Provincialeweg. Uit het onderzoek blijkt dat de turborotonde veel eerder voor grote verkeersinfarcten gaat zorgen dan gedacht. Andere belangrijke knelpunten zijn de Liornestraat en het traject tussen de Oostergouw en de Rijnweg.
De Provincialeweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Hoorn. De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan. Het college van B en W heeft Haskoning DHV opdracht gegeven te onderzoeken waar de knelpunten voor de doorstroming zitten en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. 
Het bureau heeft gekeken naar de huidige (2016 en toekomstige situatie (2030) en heeft dit verwerkt in een rapport. Belangrijkste conclusie is dat de turborotonde het grootste knelpunt is voor de doorstroming op de Provincialeweg, en dat dit ook nu al zorgt voor verkeersinfarcten. Haskoning DHV adviseert de gemeente dan ook om deze rotonde zo snel mogelijk aan te pakken en om te vormen tot een kruispunt met verkeerslichten.
Het onderzoek laat verder zien dat het doortrekken van de Maelsonstraat naar de Provincialeweg een positief effect heeft op de doorstroming. 
Begin september 2016 start de gemeente met de aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg. Na de zomer legt het college een voorstel over de aanpak van de turborotonde voor aan de raad. Eind 2016 volgen de optimalisering van de groene golf, de aanleg van een voetgangersoversteek bij de Liornestraat en het aanpassen van de verkeerslichten bij de Zwaagmergouw en de Liornestraat tegen roodlichtrijders. 

Bron: WEEFF.nl

Reacties