Onderhoud aan walkanten en grasvelden

Begin april start het jaarlijks onderhoud aan walkanten en gazons. Sommige wallen en gazons zijn particulier eigendom en maken deel uit van de openbare weg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Verwijderen boot, aanhanger of andere objecten
Voor het uitvoeren van het onderhoud is het van belang dat walkanten en gazons vrij zijn gemaakt van boten, aanhangers en andere objecten. Wilt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 april aanstaande, uw eigendommen verwijderen van de wallen en gazons.Houdt u er rekening mee dat een aanhanger niet langer dan 3 dagen op een openbare parkeerplaats mag staan.
Niet stallen op openbaar groen of vastbinden aan boom
Het stallen van een boot, aanhangwagen of een ander object is niet toegestaan. Er kunnen onveilige situaties ontstaan en het tast het aanzicht van de gemeente/woonwijken aan. Het vastbinden van objecten aan bomen is verboden. Bomen kunnen hierdoor beschadigd raken, kosten van de schade zijn voor de eigenaar.
Meer toezicht
Na 1 april wordt er scherper  toegezien op het stallen van objecten op/in het openbaar groen. Bootjes en objecten die na 1 april nog steeds op een wal of het gazon zijn gestald, worden door de gemeente afgevoerd. Kosten hiervan zijn voor de eigenaar.
Informatie: Dhr. P. Bax  toezichthouder, (0228) 360 100

Geef een reactie