Lotingsfout bij toewijzing woningen Nibbixwoud

Nibbixwoud – Bij de loting voor de toewijzing van een aantal starterswoningen in Nibbixwoud is een fout gemaakt. Het gaat om zes woningen die HSB Ontwikkeling B.V. realiseert op het SEW-terrein. Gemeente Medemblik stelde bij de grondverkoop de voorwaarde dat eerst inwoners van Nibbixwoud in aanmerking moesten komen. Daarna inwoners uit de gemeente Medemblik en tot slot overige geïnteresseerden. Bij de loting is een fout gemaakt waardoor kandidaat-kopers uit Nibbixwoud zijn benadeeld.

Niet in aanmerking

De notaris heeft niet de juiste volgorde gehanteerd. Hierdoor zijn drie gegadigden ten onrechte als kandidaat-kopers aangewezen. Terwijl anderzijds drie deelnemers waarvan twee uit Nibbixwoud en een derde deelnemer uit de gemeente Medemblik ten onrechte niet in aanmerking zijn gekomen voor een starterswoning.

HSB betreurt deze gang van zaken. In overleg met de notaris is een plan gemaakt zodat de woningen alsnog aan de juiste personen worden toebedeeld. Dit plan, correctie van de uitkomst van de loting, is schriftelijk aan de inschrijvers voorgelegd.  HSB benadrukt dat de gemeente Medemblik geen blaam treft. De gemeente stond geheel buiten de loting.

Corrigeren

Wethouder Andrea van Langen (RO): “Wij betreuren deze gang van zaken. Een hele vervelende situatie voor alle betrokken partijen. Met HSB hebben we regelmatig contact over de voortgang van de situatie. Zij zetten zich in om de lotingsfout te corrigeren. Zij verzekeren ons zich in te zetten om de lotingsfout te corrigeren. We hopen dat er snel duidelijkheid komt. Alhoewel wij verder geen rol hebben in deze kwestie, zullen wij daar waar mogelijk faciliteren in het komen tot een oplossing”.

Bron: Gemeente Medemblik

Reacties

%d bloggers liken dit: