Lokaal energie handelsplatform voor Bedrijventerrein de Boekelermeer

Boekelermeer Energieplus ambieert inkoop en verkoop van goedkope en duurzame lokale energie
 
Alkmaar – Onlangs vonden circa 50 ondernemers en geinteresseerden de weg naar de Schot Groep op Bedrijventerrein de Boekelermeer. Boekelermeer Energiepositief gaf daar middels diverse presentaties inzicht in de te nemen stappen richting een negatief verbruik van energie op het Alkmaarse bedrijventerrein.
Zo is naast het faciliteren van de aanschaf van zonnepanelen ook de ambitie uitgesproken een lokaal energie handelsplatform op te richten.
 
Beste bedrijventerrein van Nederland
In 2015/16 verkozen tot beste bedrijventerrein van Nederland, wil de Boekelermeer zijn goede naam hoog houden door energietransitie als belangrijk speerpunt te benoemen en ook daad bij het woord te voegen.
Het bedrijventerrein wil in 2025 meer energie opleveren dan dat het gebruikt. Stichting Boekelermeer Energiepositief zorgt hierbij voor de begeleiding van de inkoop van zonnepanelen en LED-verlichting, onderhoud en beheer richting de bedrijven. In de toekomst komt hier nu ook de rol van energiemaatschappij bij die via een handelsplatform kan handelen in energie.
 
Collectieve aanpak
Gerard Fit van Boekelermeer Energiepositief, ‘Met zonnepanelen kan een goed rendement behaald worden. Door collectiieve inkoop hebbben wij inkoop voordeel kunnen behalen en 1.8 miljoen KWh energie kunnen besparen op het bedrijventerrein. Door op termijn ook een gezamenlijk lokaal energie handelsplatform op te zetten kunnen bedrijven ook daar nog kosten besparen en/of efficienter met energie omgaan.’
 
Diverse zonneprojecten zijn al gerealiseerd op het bedrijventerrein. Zo heeft Vomar vorig jaar ruim 4.000 zonnepanelen laten plaatsen op haar distributiecentrum op de Boekelermeer. Het betreft een oppervlakte van 18.000 m2 (vergelijkbaar met circa vier voetbalvelden).
Bij de firma Schot (hijswerk) zijn begin dit jaar ruim 350 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijke opbrengst van bijna 100.000 kWh. Recent is ook het nieuwe pand van Donghua op De Etalage voorzien van een zonnestroominstallatie met een productiecapaciteit van circa 200.000 kWh.
Frank Brandsen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en een van de initiatiefnemers van het project geeft het belang aan van een ‘Smart Grid’. Brandsen, ‘Via een Smart Grid is het mogelijk om energie tussen bedrijven uit te wisselen.
 
 
 
 
Zo kan een overschot aan energie van het ene bedrijf gebruikt worden door een ander, nabij gelegen bedrijf.
Ook kan er door het Smart Grid collectief op de elektramarkt gehandeld worden met stroom en dat past perfect binnen de opzet van een lokaal energie handelsplatform’.
Aanmelden
Op dit moment werkt Boekelermeer Energiepositief plannen uit voor diverse bedrijven op het bedrijventerrein m.b.t.  de (gezamenlijke) inkoop van zonnepanelen en is daarnaast bezig met de oprichting van een energiehandelsplatform. Ook inventariseert Boekelermeer Energiepositief welke bedrijven onderling stroom willen leveren.
Geinteresseerde bedrijven op Bedrijventerrein Boekelermeer kunnen zich voor de zonneprojecten of onderlinge levering van stroom aanmelden via info@epalkmaar.nl of bellen met 072-5110327. Meer informatie is te vinden op de website www.boekelermeerEpositief.nl

Geef een reactie