Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Van Tongeren-Schuijt

Enkhuizen – Dinsdag 7 mei jl. kreeg mevrouw B.J. van Tongeren-Schuijt, voor haar volkomen onverwacht, de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang heeft mevrouw Van Tongeren-Schuijt zich ingezet voor 4 en 5 mei antidiscriminatiecomité Enkhuizen, de Protestantse Gemeente Enkhuizen, Stichting de Vlieger en Stichting Vluchtelingenwerk Enkhuizen. Veel van deze activiteiten voerde mevrouw Van Tongeren-Schuijt al uit toen zij nog als onderwijzeres op de basisschool werkzaam was. Sinds haar pensioen in 2012 besteedt zij nog meer tijd aan deze organisaties.

4 en 5 mei anti-discriminatiecomité Enkhuizen
Bij het 4 en 5 mei anti-discriminatiecomité Enkhuizen is mevrouw Van Tongeren-Schuijt voorzitter en zet zij zich in om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Zij is een spil in tal van activiteiten, waaronder de Bevrijdingsvuurestafette.

Protestantse gemeente Enkhuizen
In de protestantse gemeente is mevrouw van Tongeren al ruim 25 jaar actief. Zij is aanspreekpunt voor een wijk in de gemeente en zij bezoekt mensen bij ziekte en verdriet, maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen. Ruim 25 jaar rijdt zij op zondagochtend ook oudere gemeenteleden naar de kerkdienst.

Opvang en inburgering vluchtelingen
Mevrouw Van Tongeren-Schuijt is reeds jarenlang actief bij de opvang en inburgering van vluchtelingen in Enkhuizen. Toen de familie Karo in 1992 als vluchteling uit Bosnië vertrok, hebben zij onderdak gevonden bij het gezin van mevrouw Van Tongeren-Schuijt. De gevluchte familie heeft ruim een half jaar ingewoond. Mevrouw Karo omschrijft mevrouw van Tongeren-Schuijt en haar gezin als mensen die de waarden waarin respect en begrip voor elkanders afkomst en achtergrond pijlers van verdraagzaamheid betekenen. In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Stichting de Vlieger
Tot slot worden voor Stichting de Vlieger de financiën beheerd. Deze Stichting heeft projecten in Zimbabwe en Roemenië met als doel om zieken, kinderen met HIV en hoogbejaarde dorpelingen te helpen en ondersteunen.

Foto: Gemeente Enkhuizen

Reacties

%d bloggers liken dit: