Klein dorp met grootse betrokkenheid

Oudendijk, een dorp met 429 inwoners. Klein zou je zeggen, maar niets is minder waar! Oudendijk is groots in haar betrokkenheid en uitstraling. Na de eerdere dorpsgesprekken gingen de collegeleden donderdagavond 28 juni in gesprek met inwoners van Oudendijk. Dertig enthousiaste en betrokken Oudendijkers bezochten het dorpsgesprek in Les Deux Ponts. Jong en oud was aanwezig, inwoners die al bijna 50 jaar in Oudendijk wonen tot aan de jongere generatie die er net één jaar geleden is komen wonen. Oudendijk is een ondernemend, zelfredzaam, rustig en actief dorp met een hechte gemeenschap. En dat was tijdens het dorpsgesprek te merken.
 
Veel om trots op te zijn
Burgemeester Posthumus vroeg de inwoners “Waar bent u trots op?”. Daar waren de inwoners het snel over eens! Ze zijn terecht trots op veel dingen. ODIGO wordt door velen als eerste genoemd, een initiatief dat de inwoners echt verbindt. Maar ook de ijsclub, het Watertheater, de monumentale panden, prachtige kerkje en de twee bruggen worden gewaardeerd. De trots zit ook zeker in het landschap, de natuur en de ringvaart. Zoals er werd gezegd “In Oudendijk is het eigenlijk altijd leuk, ik woon al in mijn droom”.
 
Veel ideeën
Het dorpsgesprek zorgde voor veel ideeën waar de inwoners aan kunnen werken met ondersteuning van de gemeente. Na een eerste inventarisatie gaven inwoners hun voorkeur aan over de thema’s, waar ze een doe-team voor willen vormen. Ze bundelen de krachten en gaan er, zoals bij Oudendijk past, sámen mee aan de slag als één doe-team: doe-team Oudendijk.
 
Uitstraling Oudendijk
De uitstraling van Oudendijk is een rijkdom, trekt veel recreanten en biedt kansen. Het ‘doe-team Oudendijk’ pakt dit thema op en gaat nadenken over straatverlichting, verrijken van het groen en het nog beter benutten van karakteristieke gebouwen zoals de monumentale kerk. De kerk heeft naast een religieuze functie, ook mogelijkheden op het gebied van cultuur en als centrale dorpshuisfunctie. Het tegengaan van zwerfafval en het leuker maken van de speelgelegenheid voor kinderen krijgen ook de aandacht van het doe-team. Burgemeester Posthumus draagt deze initiatieven een warm hart toe en geeft aan: “Oudendijk laat zien waar ze sterk in is en pakt op deze manier de kansen die er zijn. Dat stimuleren wij als gemeente graag”.
 
 
 
 
Ook in gesprek met andere dorpen
Oudendijk is het tiende dorpsgesprek waar deze aanpak van het college vorm krijgt. Na de zomerperiode wordt een vervolg gegeven aan de dorpsgesprekken. Inwoners uit de dorpen Grosthuizen en Spierdijk worden dan uitgenodigd voor het dorpsgesprek in hun woonplaats.

Geef een reactie