Kerstboominzameling = 50 cent voor boom

Stede-Broec – Op woensdagmiddag 9 januari 2019 vindt de jaarlijkse kerstboom ophaalactie voor inwoners uit Stede Broec plaats. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw ingezamelde kerstbomen inleveren op de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel. 

Meer dan 30 kerstbomen? Bel 0228 510 111
Heeft u meer dan dertig kerstbomen verzameld? Dan halen wij deze bomen bij u op. U kunt dit melden op maandag 7 januari tussen 9.00 en 16.00 uur, via tel.(0228) 510111. Vanaf dinsdagochtend 8 januari 8.30 uur, moeten deze bomen zonder pot, op een voor een vrachtwagen bereikbare plaats aan de weg, worden aangeboden. De bomen worden dan op dinsdag of op woensdag opgehaald. 

Voor deze grote partijen verzamelde kerstbomen wordt een kwitantie afgegeven. Deze kwitantie kan op woensdagmiddag 9 januari tussen 14.00 en 16.00 uur bij de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel worden ingeleverd. Daar worden het verdiende geld en de lootjes uitgereikt. 

Voor elke, door een inwoner, ingeleverde kerstboom wordt op de inleverplaats direct 50 eurocent en één loterij bon uitbetaald. Er zijn diverse cadeaubonnen te winnen. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten.

Trekking
Op 14 januari 2019 zal wethouder B. Nootebos de trekking van de loterij verrichten. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina. De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 15 januari tijdens openingstijden afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Gecomposteerd en hergebruikt
Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. J. Blokker, medewerker Leefomgeving, tel: 0228-510111.

Geef een reactie