Inwoners, raad en college Hoorn stellen groenvisie op

Denk mee over het groen in Hoorn! Onder dit motto gaan inwoners en de gemeente Hoorn de komende maanden samen een groenvisie voor de stad opstellen. Via enquêtes (online en op straat) en bijeenkomsten kunnen inwoners hun eigen visie op het groen, zoals parken en plantsoenen, geven. In samenspel met de gemeenteraad ontstaat zo een Groenvisie voor heel Hoorn.
 
Simon Broersma, wethouder Stadsbeheer: ‘Hoorn is een ontzettend groene stad. Denk aan de vele parken, plantsoenen, bermen en bomen, maar ook sloten en oevers. Ze bepalen het beeld van onze stad. We maken er dagelijks gebruik van door te sporten of spelen, de hond uit te laten of voedsel te verbouwen. Ook voor dieren, zoals insecten, is het van groot belang. Daarnaast hebben we een groene stad nodig om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, tegen te gaan. Daarom is het goed dat de gemeenteraad om een groenvisie heeft gevraagd en het initiatief heeft genomen deze samen met de stad op te stellen.’
 
Groenvisie
In de Groenvisie maakt de stad voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Het gaat onder meer om groen- en waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat en bomenbeleid. ‘Het groen in Hoorn is van ons allemaal’, zegt Broersma, ‘dus kunnen alle inwoners meedenken. De groenvisie biedt veel kansen om dit samen met de stad op te pakken. Raad en college hebben de ambitie om dit interactief met de inwoners en organisaties te doen. We gaan met een lege envelop de stad in.’
 
Raad en college komen naar u toe
Op zaterdag 6 en zaterdag 13 oktober nemen raadsleden, leden van het college en medewerkers van de gemeente Hoorn bij marktkramen voor supermarkten in alle wijken van Hoorn, Blokker en Zwaag enquêtes af bij inwoners. Inwoners krijgen vragen voorgelegd als ‘Hoe tevreden ben jij over het groen in Hoorn en het onderhoud? Hoe gebruik jij het groen? Hoeveel ruimte moet er zijn voor wandelen, spelen of sport?’ De enquête is digitaal ook in te vullen via www.hoorn.nl/groenvisie .
 
Op  zaterdag 6 oktober vinden straatenquêtes plaats op het Grote Noord, Veemarkt, winkelcentrum Grote Beer, Holenweg en Vredehofstraat. Op zaterdag 13 oktober bij winkelcentrum Bangert en Oosterpolder, Dorpsstraat Zwaag, Beurs in Blokker, de Korenbloem en Huesmolen in Risdam en bij het Stan Kentonhof en Aagje Dekenplein in Kersenboogerd..
 
Groendag
Daarnaast gaat de gemeente Hoorn met maatschappelijke organisaties die actief zijn rondom het groen in gesprek. Tijdens de Groendag eind november wordt de opgehaalde informatie gepresenteerd en vindt een verdiepend gesprek met de stad plaats. Informatie die al in de wijkprogramma’s is opgehaald, krijgt ook een plek. Op basis hiervan ontstaat een concept-tekst voor de Groenvisie. Ook de concept Groenvisie wordt voorgelegd aan de stad. De gemeenteraad stelt de Groenvisie in 2019 vast.
 

Geef een reactie