Info avond verloopt in onrustige bewoners inkoopmarkt Welwonen

Enkhuizen – Dinsdag 9 januari hield Welwonen een inloopmarkt voor haar huurders van de Bloemenbuurt in plan Noord. De bijeenkomst is het vervolg op de wijkwandelingen die in de zomer van vorig jaar plaatsvonden. Tijdens deze wandelingen werd er onder leiding van medewerkers van Welwonen, een architect en een gemeenteambtenaar samen met bewoners de wijk geïnventariseerd.
Tijdens deze wandelingen rezen er al vragen of er woningen gesloopt zouden gaan worden. Van twee blokken woningen in de Begoniastraat was er al bekend dat deze plat zouden gaan in het najaar van 2017. Vandaag werd duidelijk dat de sloop en nieuwbouw van deze woningen met twee jaar vertraagd is. Middels een formulier kregen de betrokkenen globale informatie over de sloop en een formulier waarop men vragen kwijt kon aan de verhuurder.
De aanwezigen gaven blijk van onvoldoende communicatie van de kant van Welwonen aan de bewoners alsook dat er geen antwoorden op de gestelde vragen werden gegeven. Al met al sloeg de berichtgeving van de sloop van de huizen bij vele mensen in als een bom. Er waren mensen die net ruimtes in hun huis hadden gestukt en een vaste trap hadden laten aanbrengen.
Een man die de brief ‘op tijd’ binnen had, cancelde een bestelde schutting: ‘Hiervan kan ik ook een weekje naar Tenerife.’ Een mevrouw die wel een schutting had laten zetten voor €900,– vroeg zich af of Welwonen hier dan iets tegenover wil gaan zetten. Voorts menen bewoners dat de wijk zal gaan verloederen omdat mensen niet meer bereid zullen zijn te investeren in en om een woning die gesloopt gaat worden.
Wat de mensen het meest verontrust is de onduidelijkheid van de aanvang van de sloop en hoe dit proces zal gaan verlopen. De mensen zijn voorts bang dat ze er uiteindelijk op in gaan leveren en dat ze jaren in een bouwput terecht zullen komen. Wie wil weten wat de sloop voor hem/haar precies betekent kan terecht voor een persoonlijk gesprek bij de verhuurmedewerkers van Welwonen.
bron: WEEFF.nl

Geef een reactie