Illegale woningen ontruimd in Enkhuizen vanwege brandgevaarlijke situatie

EnkhuizenGemeente Enkhuizen heeft samen met de politie en de brandweer op 9 maart j.l. vier appartementen in de Westerstraat ontruimd. De ontruiming volgde op een controle naar brandveiligheid. De brandweer constateerde dat de bewoners van de vier appartementen bij brand niet veilig konden vluchten. De bewoners, waaronder ook kinderen, moesten daarom hun woningen verlaten. Voor hen is onderdak geregeld in een hotel en op een recreatiepark.

Tijdens de controle werd geconstateerd dat er meer appartementen in het pand gerealiseerd waren dan volgens de vergunning is toegestaan. Daarbij waren er in de appartementen geen brandmelders aanwezig en voldedende brandscheidingen tussen de appartementen en het vluchttrappenhuis niet aan de eis dat ze 30 minuten brandwerend zijn. Ook waren vluchtwegen geblokkeerd.Omdat daardoor bij brand een gevaarlijke situatie ontstaat hebben brandweer, politie en gemeente besloten de woningen te ontruimen.

Burgemeester Eduard van Zuijlen wil met de ontruiming een duidelijk signaal afgeven. “Illegale bewoning en brandveiligheid hebben een grote handhavingsprioriteit. Woningen moeten voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Dat is van belang voor de bewoners van het pand zelf en de omwonenden. Hiermee willen we voorkomen dat er zich een drama voltrekt als er brand uitbreekt. We betreuren het zeer dat de bewoners door de handelwijze van de verhuurder op straat komen te staan.”

Geef een reactie