Handhavingsproef geeft meer eigen verantwoordelijkheid aan alcoholverstrekkers

De gemeente Hoorn is gestart met de methode Jong Preventie Proef. Een nieuwe methode waar sportverenigingen en horecaondernemers waar vooral veel jongeren te vinden zijn aan kunnen meewerken. Via een convenant met de gemeente en Bureau Horeca Bijzondere Wetten kunnen deze sportverengingen en horecaondernemers meewerken aan een pilot met een nieuwe manier van alcoholcontrole. ‘Op deze manier willen wij samen met de alcoholverstrekkers gerichter aan het terugdringen van het alcoholmisbruik onder minderjarigen’, aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. Tijdens een startbijeenkomst op 15 oktober ondertekenden de eerste deelnemers het convenant: Burgers, Sportcafé de Opgang, Wout’s Beer House, De Beiaard, Sweet Dreams, Loft der Zotheid, ’t Kroegie. De nieuwe methode wordt een jaar getest.
 
Waarom een proef met alcoholcontroles?
Afgelopen voorjaar werden tijdens een speciale bijeenkomst voor alcoholverstrekkers de resultaten besproken van het nalevingsonderzoek uit 2017. In dit terugkerende onderzoek wordt de naleving op de Drank- en Horecawet gecontroleerd door minderjarige mysteryshoppers die alcohol proberen te kopen. De algemene conclusie in 2017 was dat de resultaten in Hoorn verbeterd zijn ten opzichte van 2013 en 2015. Maar in veel gevallen werd er toch nog te vaak alcohol onder de 18 jaar verkocht. Daarnaast gaven de aanwezige alcoholverstrekkers aan dat het alcoholgebruik onder minderjarigen vaak op straat plaatsvindt en dat daar onvoldoende op gehandhaafd wordt.
 
‘Dit zijn signalen waar we iets mee moesten doen en daarom hebben wij deze nieuwe methode geïntroduceerd. Aan de ene kant krijgt de alcoholverstrekker die het convenant tekent meer eigen verantwoordelijkheid, omdat hij buiten de reguliere controle valt. Aan de andere kant ondersteunt de alcoholverstrekker de handhaving op andere plekken waar minderjarige jongeren alcohol gebruiken. Daarom roep ik de uitgenodigde alcoholverstrekkers op om deel te nemen aan de proef en zich samen met ons in te zetten tegen een effectievere manier van handhaving en deze ondersteunt,’ vertelt Jan Nieuwenburg.
 
Hoe werkt Jong Proef?
Deelnemers van Jong Proef, horeca en sportverenigingen, ondertekenen een convenant samen met de gemeente. De deelnemers betalen daarnaast een borg die geheel voor deze methode wordt ingezet. Tijdens de convenantperiode van 1 jaar controleert het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) drie keer bij de deelnemers op de naleving van de Drank- en horecawet. Elke deelnemer betaalt daarvoor een borg van €375 (horeca) of €405 (sportvereniging). Als alle controles goed gaan dan krijgt de deelnemer de borg terug. Daarnaast ontvangen de medewerkers en barvrijwilligers van deelnemende convenantpartners een gratis uitgebreide instructie over leeftijdsherkenning, tips en trucs uit de praktijk en de nieuwe Drank- en Horecawet.
 
Een convenantpartner valt door deel te nemen aan de proef tijdelijk buiten het ‘reguliere’ gemeentelijke toezicht. Maar het is geen vrijbrief voor alcoholverstrekkers om onder de hoge boetes uit te komen als er toch overtredingen plaatsvinden. De proef is ook geen vervanging van het reguliere toezicht, maar juist een ondersteuning ervan. De convenantpartners ontlasten het reguliere toezicht, zodat dit effectiever kan worden ingezet op plaatsen waar dat nodig is. Zoals bij het handhaven op overlast van of drinkende minderjarigen op straat. Dit valt nu buiten de reguliere gemeentelijke handhaving. Nieuwenburg: ‘Ik kijk uit naar het partnerschap en vind het belangrijk dat we dit samen oppakken. Het gaat tenslotte om het tegengaan van te vroeg en teveel alcohol drinken onder minderjarige jongeren in Hoorn en de negatieve gevolgen daarvan. Dus meld u aan!’
 
Waarom alleen voor de horeca en de sportverenigingen?
De aangeschreven alcoholverstrekkers hebben veel met jongeren te maken. En het is bij ons bekend dat supermarkten en slijterijen zelf al regelmatig interne mysterycontroles uitvoeren, naast het onderzoek dat de regio bij die verstrekkers uitvoert.
 

Geef een reactie