Halve Maen na 2019 weg uit Hoorn

Hoorn – De Halve Maen mag in 2019 nog in Hoorn blijven, maar daarna moet het schip weer weg. Dat besloot de Hoornse raad.

In 2015 kwam de Halve Maen naar Hoorn. Hoorn kreeg het schip voor vijf jaar in bruikleen van de New Netherland Museum in New York. Hoewel de exploitatie van het schip tegenviel besloot de raad in 2017 na een tussentijdse evaluatie om de Halve Maen in 2018 in Hoorn te houden, met de optie om dit nog voor een jaar te verlengen.

Voorstel college

Het college stelde de raad voor om het replicaschip in ieder geval in het Jaar van de Gouden Eeuw in Hoorn te houden. En vanwege de sterke ‘ambassadeurswaarde’ van het schip stelde het college voor om dit jaar ook te onderzoeken óf en hoe het schip ook na 2019 als icoon van Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw kan worden ingezet.

Amendement

In de raad was breed draagvlak te vinden voor behoud van de Halve Maen in 2019 in het kader van het themajaar van de Gouden Eeuw. De raad was echter verdeeld over de vraag of het college dit jaar nog met een voorstel moest komen voor mogelijke inzet van het schip na 2019. Er werden verschillende amendementen ingediend. Uiteindelijk werd één amendement aangenomen, met als strekking dat de bruikleenovereenkomst aan het einde van de contractperiode (2019) moet worden beëindigd en dat vervolgens alle voorbereidingen getroffen moeten worden voor een waardig afscheid van de Halve Maen.

Besluit

De fracties van Hoorn Lokaal, PvdA, D66, VOCHoorn, Sociaal Hoorn en GroenLinks hadden moeite met het feit dat de voorstanders van het amendement geen voorstel voor de mogelijke inzet van de Halve Maen wilden afwachten. Ondanks dit punt werd het amendement met 20 voorstemmen van CDA, Fractie Tonnaer, Hoornse Onafhankelijke Partij, VVD, ChristenUnie en De Realistische Partij aangenomen.

Geef een reactie