Gemeente gaat samen aan de slag tegen eenzaamheid

Samen met partners en inwoners gaat de gemeente zich komende jaren inzetten voor het verminderen van eenzaamheid. De gemeenteraad stemde op 18 december unaniem in met de visie op bestrijding van eenzaamheid in Hoorn, en stemde unaniem in met het amendement om ook extra aandacht te besteden aan eenzame jongeren.

Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘ Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem. Het belemmert mensen om volwaardig mee te kunnen meedoen in de samenleving. Wij streven naar een samenleving waarin alle inwoners, naar vermogen, mee kunnen doen. Met de beleidsvisie ‘Bestrijding van Eenzaamheid in Hoorn’ zetten we de eerste stappen om eenzaamheid in onze stad op een systematische en integrale wijze aan te pakken. We willen dat samen doen met onze inwoners en partners, zoals onderwijsinstellingen, verenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en religieuze organisaties. We willen met meer mensen in contact te komen die eenzaam zijn, en beter in beeld krijgen welke behoeften zij hebben. Samen met partners kunnen we dan het aanbod van hulp en activiteiten daarop afstemmen.’

Bespreking raad

De raad diende vijf amendementen en moties in, waarvan er een unaniem is aangenomen: het amendement om ook extra aandacht te besteden aan eenzame jongeren. De overige amendementen en moties zijn ingetrokken, nadat wethouder Al Mobayed had aangegeven bij de uitvoering van de visie goed te zullen kijken hoe de genoemde zaken meegenomen kunnen worden. Dan gaat het om zaken als het invoeren van preventief huisbezoek aan ouderen, het ondersteunen en uitbreiden van het buddy- en maatjesproject, het geven van meer bekendheid aan 1.Hoorn en andere meldpunten, het aanbieden van familienetwerkgesprekken, het opzetten van lotgenotencontact, onderzoek of Welzijn op recept ingezet kan worden en onderzoek naar de mogelijkheid van Eigen kracht-conferenties.

Geef een reactie