Gemeente gaat populieren Westerdijk kandelaberen

Hoorn – De gemeente Hoorn gaat de dertien Canadese populieren langs de Westerdijk tussen de Geldersesteeg en de Paardensteeg komende winter kandelaberen. Pas als zeker is waar op of langs de dijk bomen teruggeplant mogen worden, worden de bomen gekapt. De populieren bij het parkeerterrein op de Westerdijk, de Noorderveemarkt en ’t Oude Sluisje worden deze winter wel gekapt en vervangen door nieuwe duurzame bomen. Bij de controle van bezwaarschriften tegen de kapvergunning is gebleken dat de gemeente voor de kap van populieren als wegbeplanting geen kapvergunning nodig heeft.

In juni 2019 besloot het college van B en W vanwege veelvuldige takbreuk een aantal Canadese populieren in de binnenstad te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van een gespecialiseerd bureau. Dit bureau oordeelde dat de populieren in de binnenstad er slecht aan toe zijn en dat kap en vervanging de enige manier zijn om de onveilige situatie te verbeteren. Tientallen mensen maakten bezwaar tegen de kapvergunning en 130 mensen dienden een burgerinitiatief in, voornamelijk gericht tegen de dertien populieren langs de Westerdijk.

Geen kapvergunning nodig

Bij de controle van de bezwaarschriften is gebleken dat er volgens de APV geen kapvergunning nodig is voor de kap van populieren (en wilgen) als wegbeplanting. Dit betekent dat de vergunning dus niet verleend had moeten worden en dat de bezwaren niet ontvankelijk zijn.

‘Deze bepaling is eerder over het hoofd gezien. Het voelt ook onlogisch dat je dit soort bomen op zo’n belangrijke plek in de stad zomaar zonder vergunning zou mogen kappen,’ legt wethouder Simon Broersma van stadsbeheer uit. ‘Ook als we hadden geweten dat er geen vergunning nodig was, hadden we dit nooit zomaar gedaan. Maar dit had evengoed niet mogen gebeuren. Onze oprechte excuses voor de mensen die hier veel tijd en energie in hebben gestoken.’

Hoewel de gemeente de bomen zou mogen kappen, heeft wethouder Broersma toch besloten om de kap van de dertien bomen langs de Westerdijk uit te stellen en de bomen op korte termijn te kandelaberen. ‘Onze insteek is altijd geweest om deze bomen te vervangen. Niemand wil een kale Westerdijk. En omdat nog steeds onzeker is óf en waar we de bomen precies mogen en kunnen herplanten, moeten we nu niet kappen, ook al zou het mogen. Door nu te kandelaberen is de Westerdijk weer veilig. Zo zorgen we voor tijd en ruimte om op een zorgvuldige manier en in goed overleg met bewoners te komen tot een mooie Westerdijk, mét de juiste bomen op de juiste plek.’

Informatiebijeenkomst

Op maandag 28 oktober organiseert de gemeente Hoorn op de rayonpost aan de Pelmolenpad om 19.30 uur een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen dan een toelichting krijgen op het besluit en vervolg.

Reacties

%d bloggers liken dit: