Gebied naast Immerhorn opgehoogd

De komende maanden wordt er grond gestort op het terrein achter de dijk, naast het Immerhorn sportpark. Het gebied wordt opgehoogd, omdat hier op termijn een camping gerealiseerd wordt. De grond die wordt gestort is afkomstig van het project N23 en een braakliggend terrein bij de Schepenwijk. Het aanvoeren gebeurt met vrachtwagens die via de Haling rijden (vrachtverkeer via Noorderweg is niet toegestaan). De werkzaamheden duren 4 tot 5 maanden.
Wat merken inwoners ervan?
Het wandel- en fietspad dat langs de Oosterdijk de dijk op gaat, wordt tijdelijk verbreed zodat ook vrachtwagens de dijk over kunnen rijden. De route langs het terrein op de dijk wordt veel door fietsers en wandelaars gebruikt. Houdt u er rekening mee dat overdag op werkdagen regelmatig vrachtwagens rijden. Extra oplettendheid is dus noodzakelijk. Het wandelpad dat achter de sportvelden loopt, wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten. Dit is nodig omdat er anders een onveilige situatie ontstaat voor wandelaars en fietsers.
Broedseizoen
Het terrein is onderzocht door een ecoloog. De ecoloog controleert en adviseert gedurende de werkzaamheden ter bescherming van diverse flora en fauna in het kader van de Natuurwet. Om te voorkomen dat vogels en andere dieren er gaan nestelen worden er maatregelen getroffen.

Geef een reactie