Fit4lady Grootebroek maakt AED beschikbaar voor het project burger AED.

StedeBroec – Vanaf zaterdag heeft Fit4lady Grootebroek haar AED buiten aan de gevel hangen. En deze beschikbaar gesteld voor het project burger AED.

In december 2017 is er een investering van € 20.000,00 van de gemeente gegeven om het project Burger AED een verbeteringsimpuls te geven.

Daardoor konden vele AED’S versneld/vervangen en diverse AED’s naar buiten worden verplaatst.

Hierdoor krijgen we een beter en stabieler netwerk van openbare AED’s.

Reacties