ENKHUIZER BRONSTIJD BOVEN WATER.

ENKHUIZEN – De opgravingen van Archeologie West Friesland aan de Lange Tuinstraat in Enkhuizen lopen op een eind.
Het is duidelijk geworden dat de bewoners in de gouden eeuw de gewone burgerij en ambachtslieden waren. Geen goud en andere dure edelmetalen, maar gebruiksaardewerk en speelgoed.

De toenmalige Enkhuizer regenten hebben in deze straat losse kavels verkocht, die door de latere bewoners zelf zijn ingericht met huizen en werkplaatsen. Ook  sporen aangetroffen uit de bronstijd, uiterst ongebruikelijk in de punt van West Friesland. Eind van de week zijn de opgravingen gereed en worden de houten scheepsdelen die als fundering hebben gediend geborgen en gedateerd. De gaten zijn toegedekt, en16 nieuwe woningen uitgezet. Bouwen maar!

Bron: WEEFF.nl

Reacties