Enkhuizen tekent voor versterking IJsselmeergebied

Enkhuizen – Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie. Om dit belang te onderschrijven heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag 17 mei in het Zuiderzeemuseum de Agenda IJsselmeer 2050 getekend. Ook 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten (waaronder Enkhuizen), 6 waterschappen tekenden de agenda. We stellen 3 vragen aan wethouder Dorus Luyckx.

  • Wat houdt deze agenda in?

“Het doel is dat het IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst. Het gaat om waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie. Betrokken overheden en organisaties trekken hierin samen op. Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land.”

  • Waarom tekent ook Enkhuizen deze agenda?

Onze gemeente grenst voor een groot deel aan het IJsselmeer. Veel ontwikkelingen kunnen impact hebben op onze leef- en woonomgeving. Er wordt bijvoorbeeld rond het IJsselmeergebied gekeken naar de bescherming van de kust tegen erosie. Dit wordt weer gekoppeld aan investeringen in de natuur en recreatie.

  • Aan welke concrete projecten moeten we denken?

“Er zijn bijvoorbeeld initiatieven om een recreatienetwerk in het IJsselmeergebied op te zetten waarbij bijvoorbeeld betrokken provincies en gemeenten stimuleren dat ondernemers betere toeristische bootverbindingen gaan opzetten tussen plaatsen. Zo is in onze gemeente al een proef tussen een bootverbinding tussen Amsterdam en Enkhuizen. Verder zijn er prille ideeën om een IJsselmeer Academy op te zetten. Doel is om met elkaar het gesprek aan te gaan tussen ondernemers, bestuurders en inwoners over de vraag: hoe kunnen we het IJsselmeer op het gebied van natuur en recreatie het best benutten.”
Elke 2 jaar wordt tegen het licht gehouden of de partijen zich houden aan de gemaakte afspraken van de agenda IJsselmeergebied. Zie ook: www.agendaijsselmeergebied2050.nl.

Geef een reactie