Een rioollucht op straat

Regio – Door het droge weer kan het stankslot van de straatkolk droog zijn komen te staan. Een stankslot, of ook wel waterslot, zwanenhals of sifon zorgt er met een waterbarrière voor dat de rioollucht niet het huis binnenkomt. Het stankslot kan in deze warme periode zonder regen droog komen te staan.
Oplossen
Het probleem is gemakkelijk te verhelpen door simpelweg weer water in de afvoer te laten lopen. Gooi minimaal twee emmers water in de kolk. Wanneer na twee dagen de stank nog niet verdwenen is, dan kunt u een melding doen via de website van de gemeente.
De kolk wordt dan gecontroleerd en gekeken of het stankscherm nog in orde is.

Geef een reactie