College stelt voor om Sporthal De Sprong geheel te vernieuwen

Enkhuizen -Nieuwbouw van de scholen De Tweemaster, Het Mozaïek en peuterspeelzaal Pierewiet staan al langer op de planning. Het college stelt nu aan de raad voor om ook sporthal De Sprong te vernieuwen en te integreren in het nieuwe gebouw.
Aangepast ontwerp
De ouderdom, onderhoudskosten en de toekomstige functie van de sportzaal heeft geleid tot een aangepast ontwerp. Dit ontwerp bevat een geïntegreerde sportzaal die ook voor andere functies dan sport kan worden ingezet. De gemeenteraad buigt zich in juni over het voorstel.
Wethouder Dorus Luyckx: “Zo zetten we in op een goede verbinding tussen onderwijs, sport en zorg. Kortom: een goede voorziening en ontmoetingsplek voor de binnenstad.”
Ruurd Bijlsma, bestuursvoorzitter Stichting Present (onderwijs): “We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk kunnen we  echt aan de slag voor een mooi nieuw gebouw. Kopwerk, Present en Berend Botje gaan samen voor duurzaam goed onderwijs en goede opvang. Met de gemeente zoeken we naar partners die onze gezamenlijke visie kunnen versterken. Zo worden we een sociaal middelpunt voor de binnenstad, waar oud en jong zich thuis mogen voelen.”
Integraal Kindcentrum (IKC)
De gemeente werkt samen met de schoolbesturen en de peuterspeelzaal aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum. De scholen worden in een nieuw gebouw gehuisvest, samen met peuterspeelzaal Pierewiet en een gymzaal. Doel is het versterken van de samenwerking en het versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Geef een reactie