Centrumplan Venhuizen, hoe staat het ermee?

Venhuizen – Al langere tijd werken we achter de schermen hard aan het Centrumplan Venhuizen. Binnen het Centrumplan proberen we op verschillende manieren de voorzieningen en het wonen in het centrum van Venhuizen te verbeteren.
Visie herinrichting centrum
Op 19 juni 2017 heeft de gemeenteraad de visie voor het centrum van Venhuizen vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen onder andere aan de hand van uw vragen en ideeën op de dorpsavonden van het project Vitale dorpen. Een stedenbouwkundig bureau heeft samen met ons en de Vitale dorpenalliantie Centrumplan de visie voor het centrum gemaakt. Zowel de allianties Jongerenhuisvesting, Woningen voor ouderen en belangrijke partijen zoals de woningbouwvereniging, ondernemers, de kerk en andere belanghebbenden hebben hun input gegeven.
Samenwerking met partner beëindigd
Om het Centrumplan uit te voeren zijn investeringen nodig. De afgelopen periode hebben we gezocht naar een partner die met ons wil samenwerken en samen met ons wil investeren in het dorp. We hebben hierover gesprekken gevoerd met een bedrijf. Na intensief overleg is de samenwerking met dit bedrijf helaas beëindigd. Het lukte niet om met elkaar een overeenkomst te sluiten.
Ontwikkeling gaat door
Wij vinden het erg jammer dat hierdoor de ontwikkeling minder snel gaat dan wij voor ogen hebben. Om niet nog meer tijd te verliezen, zijn er wel gesprekken gestart met de belanghebbenden in het centrumgebied. Daarnaast zoeken we nu naar een nieuwe procesmanager die de ontwikkeling kan begeleiden. Wij verwachten dat we na de zomer meer duidelijkheid kunnen geven over het plan van aanpak en de tijdsplanning.
Woningen in 2019
In maart 2018 hebben wij met de leden van de Vitale dorpen-allianties Centrumplan, Woningen voor ouderen en Jongerenhuisvesting de voortgang van het plan besproken. We richten ons er nog altijd op in 2019 woningen te realiseren op het terrein van het voormalige gemeentehuis.
Informatie
Meer informatie over het Centrumplan Venhuizen kunt u vinden op www.drechterland.nl/venhuizen-hem. Daar leest u ook de resultaten en voortgang van de overige Vitale dorpen-allianties in Venhuizen.

Geef een reactie