Burgemeester sluit drugswoning aan de Volder In Hoorn

Hoorn – Burgemeester Nieuwenburg heeft op 19 april 2023 om 15.00 uur een drugswoning aan de Volder in Hoorn voor drie maanden gesloten. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen

Op 21 februari 2023 werd de hennepkwekerij in de woning aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Tevens was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De henneplocatie is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. Wij willen een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat wij stevig handhaven als wij constateren dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie drie maanden te sluiten doorbreken we de bekendheid van de woning als drugspand en nemen we een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden.

Niet pluis gevoel?

In en rond een drugspand vinden activiteiten plaats die opvallen omdat ze ‘niet passen’ in een woonomgeving. Iedereen die iets ziet, hoort, ruikt of waarneemt kan hierover een melding doen. Dat kan bij de gemeente, de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we onze stad samen veilig.

Geef een reactie