Boete’s en gebied ontzeggingen tijdens kermis Hoorn

Hoorn – De handhavers houden tijdens de kermisdagen extra toezicht in samenwerking met de kermisorganisatie en de politie. Tijdens de kermis moest de handhaving al diverse keren in actie komen.

De handhaving en de politie heeft diverse personen aangesproken. En zo kwam er al een flinke lijst

5x Gebiedsontzegging
4x Proces-verbaal Wildplassen
4x Proces-verbaal Minderjarige voor drinken van alcohol
4x Proces-verbaal baldadigheid/uitlokken van politie/handhaving
3x Proces-verbaal voor gebruik/overlast lachgas
3x Aanhouding openbare wanordelijkheden
3x Proces-verbaal Openbare dronkenschap
2x Ouders van minderjarige met alcohol gebeld
2x Proces-verbaal parkeren op de calamiteitenroute
2x Proces-verbaal alcohol drinken in verbodszone
2x Waarschuwing bezit nepwapen op kermisterrein
2x Lachgastank in beslag genomen en proces verbaal
1x groepswaarschuwing voor overlast na sluitingstijd kermis.

Ook tijdens het tweede kermisweekend zijn de handhavers volop aanwezig, in burger en in uniform. Bij vermoedens van verkoop van lachgas worden groepjes jongeren actief in de gaten gehouden en beboet. Wanneer jongeren overlast veroorzaken worden de spullen meegenomen. De handhavers controleren uiteraard ook op andere feiten zoals hierboven genoemd. Zo meld de Handhaving op Facebook

Reacties

%d bloggers liken dit: