Bestemmingsplan Recreatieoord Enkhuizer Zand naar volgende fase

Enkhuizen – De afgelopen periode lag het voorontwerp bestemmingsplan REZ ter inzage en kon iedereen een eerste reactie geven. Op 19 maart buigt het college zich over het ontwerpbestemmingsplan REZ. Na akkoord van het college, volgt een periode van 6 weken waarin zienswijzen ingediend kunnen worden. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

Aanpassing van het plan
Daarnaast heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar gesprekken gevoerd met het Zuiderzeemuseum. Aanleiding is dat het museum graag parkeerplaatsen in het plangebied zou willen aanleggen voor bezoekers. Ook is er gekeken naar een meer natuurlijke overgang tussen het recreatiepark en het museum aan het water. Dit heeft geleid tot een voorstel met een aantal aanpassingen in het plan. Uiteindelijk kon het museum hier niet mee instemmen.

Wethouder Erik Struijlaart: ¨We hebben in het voorstel zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van het museum, maar met ook de overeenkomst van de ontwikkelaar. Dit heeft niet geresulteerd in een oplossing. Dat is jammer, maar we moeten door.¨

Geef een reactie